Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - Prokocimiu


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - Prokocimiu

Ocena szpitala: 1

Pozytywnych: 1
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0

Oddziały

Nazwa:Ocena:
Oddział Pediatrii i Chorób Środowiskowych (VII) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Reumatologii (VII) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Niemowlęcy 1 (III) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Pediatrii i Chorób Środowiskowych (VII) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Reumatologii (VII) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Niemowlęcy 1 (III) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Pododdział Patologii Noworodka »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka (III) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Pulmonologii i Alergologii (XVI ? XVIII) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Chirurgii Dziecięcej (VIII ? X) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Pododdział Chirurgiczny Czasowego Pobytu (CALD) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Endokrynologii Dzieci i Młodzieży (IV, VII, XVI ? XVIII) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Kardiochirurgiczny (VIII - X) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Kardiologiczny (VI) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Nefrologiczny (XVI) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Neurologiczny (XIX ? XX) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Onkologii i Hematologii (I) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Niemowlęcy 2 (II) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Pediatrii , Gastroenterologii i Żywienia (V) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Urologiczny (VIII - X) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Dializ »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Pododdział: Dziecięce Centrum Oparzeniowe (CALD) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeń ? (VIII? X, XIII- XV) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Dermatologiczny (XVI?XVII) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Rehabilitacji »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Ortopedyczno-Urazowy (XIII ? XV) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Neurochirurgiczny (XXI) »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Zakład Transplantologii »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265
Oddział Immunologii »0
Kraków ( Prokocim ), ul. Wielicka 265

Opinie  Zgłoś błąd »

Big plus!Marcin ORhD+, 28-04-2011, 12:20

Jeden z lepszych szpitali w Krakowie, wyróżniający się także w skali całego kraju! Odpowiedz » Zgłoś błąd »