Zespół Oddziałów Klinicznych Klinik Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endoskopowej, Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

Ponad stuletnią historię ?Czerwonej Chirurgii? m.in. kształtowali tak znakomici, powszechnie znani i cenieni w Polsce chirurdzy jak Alfred Obaliński, Maksymilian Rutkowski, Jan Glatzel, Stanisław Nowicki, Kornel Michejda, Jan Oszacki i Otmar Gedliczka. Dziś, w budynku tym, będącym siedzibą II Katedry Chirurgii Ogólnej, kierowanej przez Prof. Danutę Karcz, mieszczą się trzy Oddziały Kliniczne: Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Chirurgii Endoskopowej oraz Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych.

Pracujemy w jednym budynku, w którym znajduje się blisko 100 łóżek, wspólnie korzystamy z sal operacyjnych, 6-cio łóżkowego Oddziału Intensywnej Terapii, 12-łóżkowego Oddziału Pooperacyjnego, Pracowni Gastroskopowej, Kolonoskopowej, Cholangiopankreatografii Wstecznej, Ultrasonografii, Radiologicznej i Badań Naczyniowych. Codziennie czynne są Przychodnie Przykliniczne: Chirurgii Ogólnej, Endoskopowej, Urazowej i Naczyniowej. Średnio 5 razy w miesiącu pełnimy dla Krakowa ostre dyżury w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej. Nadto konsultujemy i przejmujemy z innych oddziałów chirurgicznych województwa, chorych stwarzających szczególnie trudne problemy diagnostyczne lub lecznicze.

W Oddziałach Klinicznych wykonujemy wszystkie specjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, obejmujące zarówno zaawansowaną diagnostykę, leczenie mało inwazyjnymi sposobami jak i najcięższe, rozległe operacje chirurgiczne. Nasze główne zainteresowania dotyczą chorób przewodu pokarmowego, a to przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, odbytu, wątroby i trzustki, w tym nagłych ostrych chorób tych narządów. Z powodzeniem łączymy mało inwazyjne metody endoskopowe i ultrasonograficzne w leczeniu niektórych postaci żółtaczek mechanicznych, ostrego zapalenia trzustki, a także torbieli trzustki i wątroby. W ciągu wielu lat udało się zgromadzić bogate doświadczenie w leczeniu chirurgicznym chorób tarczycy, nadnerczy i grasicy u chorych z nużliwością mięśni (myasthenia gravis). Także w szerokim zakresie diagnozujemy i leczymy choroby i zniekształcenia gruczołu piersiowego, nowotwory skóry i tkanek miękkich. Zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi stosujemy najnowocześniejsze metody operacyjne przepuklin pachwinowych, pępkowych i bliznach pooperacyjnych, oparte w głównej mierze o implantacje biozgodnych materiałów syntetycznych. Ważnym działem jest leczenie operacyjne chorób naczyń tętniczych, zwłaszcza tętniaków aorty brzusznej czy zwężeń tętnic szyjnych, powodujących niedokrwienie centralnego systemy nerwowego. Zakładamy przetoki tętniczo ? żylne do celów dializy, także wtedy, gdy wcześniej wykonywane tego rodzaju połączenia naczyniowe stały się niedrożne. Stosowane przez nas nowoczesne techniki operacji żylaków kończyn dolnych pozwalają uzyskać nie tylko trwałe wyleczenie, ale też bardzo dobre efekty kosmetyczne.

W zakresie chirurgii urazowej jesteśmy zdolni do leczenia praktycznie wszystkich rodzajów obrażeń ciała: klatki piersiowej, brzucha, naczyń, układu ruchu wraz z uszkodzeniami ręki oraz najcięższych, mnogich i wielonarządowych. Jedną z dynamicznie rozwijających się dziedzin jest chirurgia kolana, w której dysponujemy wieloletnim już doświadczeniem pozwalającym wykonywać z powodzeniem tak endoskopowe zabiegi diagnostyczne jak i lecznicze łącznie z operacjami rekonstrukcyjnymi kolana i jego aparatu więzadłowego. Wielką wagę przywiązujemy do naprawczych operacji obrażeń ręki, które wykonujemy bardzo szeroko zarówno w trybie doraźnym jak i późnych rekonstrukcji u chorych przysyłanych z terenu województwa. Domeną naszych zainteresowań są mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała, w leczeniu których stosowane przez nas metody, w pełni odpowiadające najnowszym standardom światowym, pozwalają na uzyskanie wyników porównywalnych z czołowymi ośrodkami europejskimi. Głównym naszym osiągnięciem w tym zakresie jest opracowanie własnych skal ciężkości obrażeń oraz przyjętego w całym kraju, algorytmu postępowania.

We wszystkich trzech Oddziałach II Katedra Chirurgii nauczamy studentów Wydziału Lekarskiego wraz z Oddziałem Stomatologii, kształcimy stażystów i specjalizujących się chirurgów. Prowadzimy liczne szkolenia, zarówno wewnętrzne dla młodszych lekarzy, jak i mające ogólnopolski zasięg kursy dla specjalizujących się, a także przeznaczone dla doświadczonych, samodzielnych chirurgów. Pracownicy Oddziałów są często zapraszani jako wykładowcy regionalnych i ogólnokrajowych kursów, szkoleń i kongresów. Nasz dorobek naukowy obejmujący wszystkie wymienione wcześniej obszary zainteresowań wyraża się corocznie liczbą kilkudziesięciu, ogłoszonych w kraju i za granicą prac naukowych i doniesień zjazdowych. Uczestniczymy również w realizacji programów badawczych koordynowanych przez Uniwersytet i KBN. Prowadzenie tak szerokiej działalności dydaktycznej i naukowej jest możliwe dzięki śledzeniu przez cały zespół najnowszych światowych osiągnięć. Nadto nasi pracownicy wzbogacają swą wiedzę i umiejętności, osiągając kolejne stopnie naukowe, uzyskując tytuły specjalistów i zdobywając dodatkowe certyfikaty w zakresie ultrasonografii, endoskopii czy medycyny ratunkowej.

W trzech Oddziałach Klinicznych pracuje bardzo doświadczony zespół lekarski, którego trzon stanowią: profesor, 5 docentów i 11 doktorów nauk medycznych. Specjalizację II stopnia ma 22 chirurgów, 5 pierwszego stopnia a siedmiu jest w trakcie specjalizacji. Wraz z nami pracuje sześciu anestezjologów, spośród których pięciu posiada drugi stopień specjalizacji. Zespół nasz ma do dyspozycji nowoczesne wyposażenie sal operacyjnych Oddziału Intensywnej Terapii i Gabinetów Endoskopowych i Ulterasonograficznego.

Staramy się, by nasi pacjenci spotkali się z życzliwością i zrozumieniem. W tym zakresie szczególną rolę odgrywa ofiarność i serdeczność bardzo doświadczonego, kompetentnego a zarazem pełnego życzliwości 86 osobowego zespołu pielęgniarskiego.


Telefony kontaktowe:

Sekretariat: (12) 424-82-01, 424-82-50, 421-37-43, fax 421-34-56
Sekretariat Ruchu Chorych, Rejestracja: (12) 424-82-25
Poradnia Przykliniczna: (12) 424-82-26, 424-82-27, 424-82-28

Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Endoskopowej
Dyżurka Lekarska: (12) 424-82-09
Dyżurka Pielęgniarek: (12) 424-82-10

Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Dyżurka Lekarska: (12) 424-82-06
Dyżurka Pielęgniarek: (12) 424-82-07, 424-82-08

Oddział Kliniczny Kliniki Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych
Dyżurka Lekarska: (12) 424-82-13
Dyżurka Pielęgniarek: (12) 424-82-14

Lekarze pracujący na tym oddziale

Andrzej Wysocki
Andrzej Wysocki »
ocena: 0
chirurg
Leszek Brongel
Leszek Brongel »
ocena: 0
chirurg

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy