Zakład Diagnostyki
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-501 Kraków, ul. Kopernika 15 b
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (012) 424-83-64, fax 424-83-61
Zakład Diagnostyki łączy tradycję utworzonej na początku lat 80-tych Katedry Diagnostyki Biochemicznej powstałej z inicjatywy prof. Jana Sznajda wraz z Pracownią Bakteriologiczną powstałą po wojnie z incjatywy Prof. Jana Kostrzewskiego, działającą pod kierownictwem prof. Mariana Doleżala, Pracownie te wykonywały badania dla całego zespołu klinik przy ulicy Kopernika. Od roku 2000, w ramach restrukturyzacji szpitala stanowią integralną całość w ramach Zakładu Diagnostyki, którego misją tworzenie modelu partnerskiej współpracy lekarzy klinicystów i pracowników laboratoriów diagnostycznych.
W skład Zakładu Diagnostyki obecnie wchodzą trzy autonomicznie działające zespoły: zespół pracowni wykonujących badania z zakresu biochemii klinicznej, zespół skupiony w pracowni bakteriologii i mikrobiologii, oraz zespół Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi. Zespoły powyższe funkcjonują w oparciu o zasadą konsolidacji procesu diagnostycznego, która umożliwia zmniejszenie ilości pobrań materiału, skrócenie dróg transportu, ułatwia organizację pracy w godzinach nocnych i dniach świątecznych, a także przyczynia się do zmniejszenia kosztów ogólnych funkcjonowania całego pionu diagnostyki laboratoryjnej.Zakład wykonuje dla potrzeb jednostek Szpitala Uniwersyteckiego oraz kontrahentów spoza Szpitala pełen zakres badań laboratoryjnych obejmujący badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne i immunochemiczne (hormony, białka swoiste, markery nowotworowe, monitorowanie stężenia leków) oraz badania z zakresu bakteriologii i serologii transfuzjologicznej. Laboratorium Badań Pilnych wykonuje przez całą dobę panel około trzydziestu oznaczeń, których wyniki są dostępne do godziny po otrzymaniu materiału. Zakład dysponuje własnym punktem pobierania materiału, gdzie do pobierania krwi stosuje się bezpieczny sprzęt jednorazowego użytku (system zamknięty - probówki próżniowe) minimalizujący kontakt z materiałem biologicznym, zmniejszający niewygodę pacjenta i eliminujący ryzyko przeniesienia zakażenia.

W Zakładzie używane są całkowicie zautomatyzowane analizatory najnowszej generacji wiodących światowych firm (Roche, Johnson&Johnson, Abbott, Dade) wykonujące badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne i immunochemiczne. Archiwizacja wyników jest prowadzona przy użyciu komputerowych baz danych. W Zakładzie od kilkunastu lat nieprzerwanie prowadzona jest kontrola jakości badań, na którą składa się Codzienny Program Kontroli Wewnątrzlaboratoryjnej, w całości realizowany przez pracowników Zakładu, Program Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych, Międzylaboratoryjny Program Kontroli Wewnątrzlaboratoryjnej oraz Sprawdzian Powszechny organizowany przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, jak również Międzynarodowy Program Kontroli Jakości RIQAS organizowany przez firmę Randox Laboratories.Na bazie Zakładu prowadzone jest działalność naukowa i dydaktyczna. Prowadzone są zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców oraz studentami Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmacji Collegium Medicum UJ. Dodatkowo prowadzone są szkolenia podyplomowe dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia specjalizujących się z zakresu analityki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej.
Zakład prowadzi także własną działalność naukowo-badawczą w zakresie: akumulacji drobnocząsteczkowych białek surowicy w przewlekłej niewydolności nerek, oksydatywnej modyfikacji struktury białek pod działaniem mieloperoksydazy, użyteczności elektroforezy i filtracji molekularnej w wykrywaniu wielkocząsteczkowych kompleksów białkowych, charakterystyki różnych immunochemicznych metod monitorowania stężenia digoksyny we krwi oraz diagnostyki martwiczego zapalenia trzustki.
Stosowany jest system zapewnienia jakości w fazie przedanalitycznej, analitycznej i postanalitycznej.
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi SU, wchodzi od 2000 roku
w skład Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie .
Wykonuje badania dla potrzeb pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego jak również dla jednostek zewnętrznych, posiadających umowę z Zakładem Diagnostyki SU przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,.

Są to badania:

Oznaczenie grup krwi układu ABO i Rh wraz z kontrolą przeciwciał odpornościowych
Oznaczenie grup krwi dla potrzeb trwałej ewidencji - wystawianie KREWKART
Próba zgodności biorca -dawca
Badania z zakresu serodiagnostyki konfliktu matczyno-płodowego
Szereg specjalistycznych oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz diagnostyki NAIH (anemii autoimmunohemolitycznej).
Kierownikiem Pracowni i Banku Krwi jest mgr Elżbieta Szwajkowska.
W Pracowni zatrudnionych jest na stałe 10 osób, posiadających wyższe wykształcenie
oraz aktualne uprawnienia serologiczne, wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Dzięki ustawicznemu doszkalaniu i systematycznie weryfikowanej jakości badań, jak również zewnętrznym kontrolom z RCKiK i z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z Warszawy. Pracownia zapewnia wysoki standard wykonywanych usług. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej SU jako nieliczna w województwie Małopolskim, zdobyła akceptację RCKiK i wykonuje większość badań konsultacyjnych z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb pacjentów leczonych w Szpitalu Uniwersyteckim. Niejednokrotnie ratują one pacjentów przyjętych w stanie zagrożenia życia, dla których dobranie krwi z powodu wykrytej immunizacji antygenami krwinki czerwonej musi zostać poprzedzone wykonaniem badań identyfikacyjnych wykrytych przeciwciał.
Oprócz działalności diagnostycznej, pracownicy prowadzą wykłady i ćwiczenia dla studentów analityki medycznej i licencjackich studiów podyplomowych.

Łącznie w Zakładzie Diagnostyki zatrudnionych jest 120 osób, w tym 2 lekarzy (oraz 2 lekarzy rezydentów) łączących kwalifikacje kliniczne i analityczne, 58 magistrów analityki medycznej, chemii i biologii stanowiących personel odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie badań oraz 29 techników medycznych. Kwalifikacje personelu potwierdzone są posiadaniem tytułów specjalistów analityki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej. Specjalny zespół zajmuje się współpracą z kontrahentami zewnętrznymi. Dotyczy ona m.in. wykonywania badań laboratoryjnych dla potrzeb klinicznych badań nad lekiem lub innych programów naukowo-badawczych.

Telefony kontaktowe:

Sekretariat: (12) 424-83-62, tel./fax (12) 424-83-61
Pracownia Biochemiczna: (12) 424-83-68, 424-83-69, 424-83-70
Pracownia Analityki Lekarskiej: (12) 424-83-78, 424-83-80, 424-83-83
Pracownia Badań Pilnych - CITO: (12) 424-83-87, 424-83-91, 424-83-92
Pracownia Monitorowania Stężenia Leków: (12) 424-87-71
Pracownia Immunochemiczna: (12) 424-87-64, 424-87-65, 424-87-66, 424-87-67

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi:
Tel. (012) 424- 83-75

Lekarze pracujący na tym oddziale

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy