Zakład Diagnostyki Obrazowej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel.: (012) 424-73-91, (012) 424-77-61,
fax: (012) 424-73-90, (012) 424-73-91
www.radiologia.su.krakow.pl
e-mail: radiologia@su.krakow.pl
e-mail: aurbanik@mp.pl

Jesteśmy ośrodkiem o najdłuższej (od roku 1896) w Polsce tradycji w zakresie diagnostyki obrazowej. Zakład był także kolebką pierwszych pracowni mammografii, angiografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w regionie Polski Południowo-Wschodniej.

W czasie ponad stuletniej historii, przez cały czas dostosowywano wyposażenie do aktualnych wymogów. W XXI wiek Zakład wszedł po gruntownej modernizacji i wymianie sprzętu. Obecnie jest to jedyna placówka w regionie Polski Południowo-Wschodniej dysponującą nowoczesną radiologiczną aparaturą diagnostyczną w pełnym zakresie, w której wykonuje się wszystkie badania radiologiczne i zabiegi interwencyjne w systemie 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu.


Zakład jest także placówką szkoleniową prowadzącą zajęcia dydaktyczne dla studentów a także szkolenia podyplomowe dla lekarzy wszystkich specjalności. Posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Co roku organizujemy szereg kursów a także imprez naukowych. Pracujący tutaj lekarze prowadzą także intensywną działalność naukową czego rezultatem są liczne publikacje oraz prezentacje na kongresach krajowych i zagranicznych.

Lokalizacja
Historia
Dane teleadresowe
Struktura
Dyżury

Informacje dla pacjentów i lekarzy kierujących
Zakres wykonywanych badań
Procedury diagnostyczne

Imprezy naukowe i szkoleniowe
Ciekawe badania naukowe i diagnostyczne
- Badania TK mumii egipskich
- Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego
- Badanie MR płodów
- Spektroskopia MR (MRS)
- Funkcjonalne obrazowanie MR (fMRI) mózgu
- Wirtualna endoskopia w radiologii
- Badanie techniką magnetycznego rezonansu piersi (mammografia MR)
- Przezrektalne obrazowanie i spektroskopia MR gruczołu krokowego (PROSE)
- Kompleksowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w udarze niedokrwiennym mózgu
- Diagnostyka kardiologiczna MR
- Diagnostyka stomatologiczna w tomografii komputerowej
Publikacje
Nagrody

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy