Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (0-12) 424-77-97
internet: www.anest.cm-uj.krakow.pl
e-mail: msandres@cyf-kr.pl

Zakład, jako samodzielna jednostka, działa od 1976 roku, a od 1985 roku w strukturze Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Działalność kliniczna Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii koncentruje się na całodobowym zabezpieczaniu działalności leczniczej Szpitala Uniwersyteckiego, głównie poprzez prowadzenie znieczuleń do operacji, zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, nadzoru pooperacyjnego włącznie z leczeniem przeciwbólowym oraz zapewnieniu opieki nad chorymi wymagającymi intensywnej terapii. Zespół specjalistów Zakładu udziela konsultacji anestezjologicznych we wszystkich jednostkach klinicznych Szpitala oraz nadzoruje zaawansowane zabiegi reanimacyjne.


Na ponad czterdziestu stanowiskach znieczulenia w salach operacyjnych i ambulatoriach Klinik Szpitala Uniwersyteckiego wykonuje się ponad 20 tysięcy znieczuleń rocznie oraz kieruje leczeniem chorych na oddziałach intensywnej terapii. W Zakładzie pracuje 60 lekarzy, wysokowyspecjalizowanych fachowców w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Nowoczesna aparatura, konsekwentne wprowadzanie standardów anestezjologii i intensywnej terapii w połączeniu z kompetencją i fachowością personelu są gwarancją prowadzenia bezpiecznego leczenia.Doświadczenie i wiedza Zespołu Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii umożliwia nie tylko prowadzenie dydaktyki na wszystkich Wydziałach Collegium Medicum UJ, ale również organizowanie: edukacji w Anglojęzycznej Szkole Medycznej, szkoleń podyplomowych dla lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii, a także kursów fakultatywnych z zakresu zaawansowanej reanimacji i opieki paliatywnej.

Dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, jaką stała się anestezjologia i intensywna terapia, znalazła wyraz w stałym kontakcie Zakładu z wiodącymi zagranicznymi ośrodkami anestezjologii i intensywnej terapii, w których asystenci odbywają szkolenia i pracują naukowo.

W przyszłości Zespół Zakładu pragnie doskonalić bezpieczeństwo leczenia, a przez to podnosić poziom satysfakcji pacjenta, wypełniając najwyższe światowe normy kliniczne i dydaktyczne ratowania zdrowia i życia, poprzez standaryzację procedur leczniczych w anestezjologii i intensywnej terapii z uwzględnieniem planów stworzenia wieloprofilowego, interdyscyplinarnego Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego. Celom tym służyć ma powołane w 1996 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im.

Prof. Ludwika Bierkowskiego - ojca polskiej anestezjologii, który w Krakowie, jako pierwszy w Polsce, zastosował znieczulenie eterem już w 1847 roku.

ponad 20 000 znieczuleń rocznie
ponad 40 000 konsultacji rocznie

Lekarze pracujący na tym oddziale

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy