Zakład Alergologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (0-12) 424-88-90
Zakład Alergologii powołany został do życia decyzją rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1994 roku. Od tego momentu działa w zakresie alergologii ogólnej, dermatologicznej i laryngologicznej.


W zakresie działalności leczniczej Zakład specjalizuje się w leczeniu: wyprysków alergicznych, obrzęko-pokrzywek, astmy oskrzelowej (zwłaszcza zawodowej), alergii pyłkowej (szczególnie w rejonach miast uprzemysłowionych), w alergii pokarmowej, alergicznych nieżytów nosa i zatok.

Zakład na życzenie opracowuje programy prewencji dla przedsiębiorstw zatrudniających pracow-ników w miejscach o wysokim stopniu narażenia na choroby alergiczne, a także programy prewencji dla chorych uczulonych na lateks i nikiel.


Ponadto, placówka posiada kontraktowe łóżka alergologiczne dla przypadków wymagających badań w zabezpieczeniu szpitalnym, a także na konieczność obserwacji tzw. późnych odczynów alergicznych. W Zakładzie wykonuje się także badania diagnostyczne, niezbędne do orzekania o alergii zawodowej i wydaje się opinie orzecznicze na życzenie poszczególnych jednostek.Zakład jest również ośrodkiem naukowo-dydaktycznym. Organizuje szkolenia dla studentów i lekarzy ogólnych z zakresu alergologii praktycznej i zasad współpracy z alergologiem oraz kursy licencjonowane dla specjalizujących się w alergologii. Ponadto, corocznie odbywają się seminaria monotematyczne z alergologii przemysłowej, pyłkowej i obrzęko-pokrzywek. Prowadzone badania dotyczą głównie: mechanizmów alergii atopowej i kontaktowej, opracowania standaryzowanych metod diagnostyki alergologicznej (testy prowokacji wziewnych, testy laboratoryjne, testy skórne), zwłaszcza alergii na związki drobnocząsteczkowe (leki, metale, alergeny zawodowe), alergii na pokarmy i pyłek roślin.

Personel Zakładu stanowią lekarze alergolodzy (wyspecjalizowani w alergii ogólnej, dermatologicznej i laryngologicznej), pielęgniarki alergologiczne, biolog, farmaceuta, technik chemik.

Personel poza fachowością wnosi delikatność i stwarza miłą atmosferę dla pacjentów.

1 800 porad udzielanych w ciągu roku
3 600 badań diagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe:

Gabinet Alergologii Ogólnej: 424-88-91
Gabinet Alergologii Dermatologicznej i Laryngologicznej: 424-88-91

Lekarze pracujący na tym oddziale

Krystyna Obtułowicz
Krystyna Obtułowicz »
ocena: 0
alergolog

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy