Samodzielna Pracownia Zakładu Hemodynamiki i Angiografii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Kierownika Pracowni:
tel. (0-12) 424-77-41, 424-71-85, fax 424-71-84U
internet: www.cm-uj.krakow.pl
e-mail: cathlab2@cm-uj.krakow.pl

Pracownia Hemodynamiki powstała w 1964 roku w strukturze I Katedry Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Krakowie. Na jej bazie utworzono w 1979 roku Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii. W swoim obecnym kształcie Pracownia działa od 14 lipca 1997 roku, czyli od momentu wykonania pierwszej koronarografii na nowo zamontowanym angiografie cyfrowym Integris HM3000 (Philips).


W ciągu trzech lat działalności w Pracowni wykonano ponad 6.000 zabiegów. W samym tylko 1999 roku wykonano 650 angioplastyk wieńcowych (wszczepiono 400 stentów wieńcowych) oraz 1.450 zabiegów diagnostycznych.

Od 1998 roku Pracownia posiada aparat do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) Oracle In-Vision (Endosonics), którego używanie podczas zabiegów stało się codzienną praktyką. W 1999 roku wykonano około 150 procedur terapeutycznych pod kontrolą ICUS. Wykorzystując to urządzenie do optymalizacji wyniku zabiegu udało się zmniejszyć częstość nawrotów po poszerzaniu tętnic do 10%. Zdobyte w ciągu ostatnich lat doświadczenie spowodowało, że ośrodek ten stał się referencyjny dla Polski i organizuje szkolenia dla lekarzy z innych pracowni. Ponadto pracownia wyposażona jest w aparat do pomiaru rezerwy wieńcowej, a także aparat umożliwiający usuwanie złogów miażdżycowych (aterektomia rotacyjna).

W przypadku interwencji o wysokim ryzyku stosuje się wspomaganie serca ? kontrapulsację wewnątrzaortalną (Kaat II Plus). Pracownia posiada aparat do monitorowania aktywowanego czasu krzepnięcia krwi, dzięki czemu istnieje możliwość bardzo precyzyjnego dawkowania heparyny podczas zabiegów PTCA. Umożliwia to bezpieczne zastosowanie nowoczesnych leków przeciwpłytkowych ? blokerów receptora płytkowego IIb/IIIa ? u pacjentów ze świeżym zawałem serca lub niestabilną dusznicą bolesną, poddawanych przezskórnym zabiegom rewaskularyzacji serca.

W samym tylko 1999 roku lek ten zastosowano u 50 chorych, co stawia ten ośrodek na pierwszym miejscu w Polsce. Od grudnia 1998 roku w Pracowni wykonuje się zabiegi ablacji alkoholowej przegrody międzykomorowej u pacjentów z zawężającą postacią kardiomiopatii przerostowej.

Od 1-go stycznia 2000 roku w ramach ?Ratownistwa Medycznego? wprowadzone zostały 24 godzinne dyżury dla pacjentów ze świeżym zawałem serca i niestabilną postacią choroby niedokrwiennej serca. W przypadku tych ostatnich Pracownia dysponuje aparatem do ilościowego oznaczania poziomu Troponiny T w surowicy, co ułatwia identyfikację chorych
z grupy wysokiego ryzyka i zastosowanie najlepszego sposobu leczenia. Natomiast w lutym 2000 roku prof. Jorg Ingolf Stein z Austrii wspólnie z lekarzami Pracowni dokonał przezskórnego zamknięcia ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. W najbliższych miesiącach planuje się rozpoczęcie zabiegów z użyciem brachyterapii oraz systemu do mapowania lokalnej aktywności elektrycznej i mechanicznej mięśnia sercowego (NOGA, Biosense, Johnson&Johnson).Wiedza merytoryczna, umiejętności personelu są stale podnoszone i doskonalone poprzez prowadzenie licznych programów naukowych. Formą prezentacji dorobku naukowego są liczne prace, wykłady szkoleniowe na krajowych i międzynarodowych sympozjach naukowych.

Projekt badań nad poprawą skuteczności PTCA autorstwa specjalistów Pracowni zwyciężył
w konkursie ?Nobel dla Polaka? organizowanym przez Komitet Badań Naukowych
i Telewizję Edukacyjną. Dostrzegając konieczność wielokierunkowego podejścia do leczenia pacjentów z chorobą wieńcową, w Pracowni organizuje się comiesięczne szkolenia dyskusyjne dla lekarzy rodzinnych oraz ordynatorów szpitali kierujących do nas swoich pacjentów. Pracownia współpracuje z najlepszymi ośrodkami europejskimi i amerykańskimi. Wśród znakomitych gości Pracowni znaleźli się wybitni kardiolodzy interwencyjni świata:
C. Di Mario z Włoch i D. Moliterno z Cleveland Clinic, USA. Obecnie Ośrodek rozpoczyna współpracę z Harvard Medical School w celu opracowania terapii genowej dla angiogenezy (tworzenie nowych naczyń w sercu). Pomimo pełnej komputeryzacji dla pacjentów pozostają słowa Jana Pawła II: ?Społeczeństwo ? szczególnie współczesne ? które próbuje oprzeć przyszłość wyłącznie na fundamencie dobrobytu i konsumpcji a wszystko ocenia według kryterium przydatności i zysku, nie mogące zaprzeczyć istnieniu cierpienia i choroby, stara się o nich zapomnieć albo ogołocić je z sensu w złudnej nadziei, że uda się je przezwyciężyć wyłącznie dzięki zdobyczom nauki i techniki?.

1 850 badań diagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe:

Pracownia Hemodynamiki: 424-77-40

Lekarze pracujący na tym oddziale

Jacek S. Dubiel
Jacek S. Dubiel »
ocena: 0
kardiolog

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy