Oddział Neurochirurgii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 421-37-14, 424-86-40, fax (0-12) 430-31-76
Klinika Neurochirurgii w Krakowie powstała w 1946 roku jako drugi w Polsce ośrodek neurochirurgiczny. Została założona przez współtwórcę neurochirurgii polskiej profesora Adama Kunickiego. Od tego czasu Klinika pełni wiodącą rolę w makroregionie Polski południowej w zakresie diagnostyki i leczenia operacyjnego chorób ośrodkowego układu nerwowego. Kolejnymi kierownikami Kliniki byli: prof. Adam Kunicki (1946-1970), prof. Jan Bromowicz (1971-1983), prof. Benedykt Danilewicz (1984-2001).


Obecnie Klinika posiada 40-łóżkowy Oddział Kliniczny, z czego czternaście miejsc to łóżka intensywnego nadzoru neurochirurgicznego. Własny Blok Operacyjny Kliniki wyposażony jest w aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie zabiegów mikrochirurgicznych. Klinika posiada też Przychodnię Przykliniczną konsultującą ok. 2500 pacjentów rocznie.
Fot. 1. Klinika Neurochirurgii w Krakowie. W 1946 roku Klinika mieściła się w ?Domku profesora Piltza? w pomieszczeniach zaadaptowanych na ten cel.

Specjalnością Kliniki są mikrochirurgiczne operacje tętniaków i naczyniaków mózgu, w tym w szczególności ?wczesne? operacje tętniaków (do 72 godzin po przebytym krwotoku podpajęczynówkowym) wraz z nowoczesnymi metodami leczenia wokół operacyjnego m.in. przeciwskurczowego i metodą ewakuacji krwawień dokomorowych za pomocą tkankowego aktywatora plazminogenu. Ponadto wykonujemy wszelkie zabiegi z zakresu neuroonkologii mózgu i kanału kręgowego, oraz operacje dyskopatii wszystkich odcinków kręgosłupa.Fot. 2 Budynek Kliniki Neurochirurgii obecnie ? przy ul. Botanicznej 3

Przeprowadzamy pełną diagnostykę i leczenie operacyjne wodogłowia z zastosowaniem pomiaru ciśnienia w przestrzeniach płynowych i badaniem odpływu płynu mózgowo ? rdzeniowego w oparciu o komputerowy infuzyjny test dopełnieniowy.

Klinika specjalizuje się także w przezklinowych mikrochirurgicznych operacjach guzów przysadki z zastosowaniem współczesnego monitorowania śródoperacyjnego, a także ? we współpracy z Zakładem Neuropatologii Instytutu Neurologii i Kliniką Endokrynologii CM UJ ? zabezpiecza właściwą diagnostykę i leczenie okołooperacyjne tych chorych.

Ważnym działem są operacje z zakresu minimalnie inwazyjnej neurochirurgii z użyciem neuroendoskopu. Pełne oprzyrządowanie zapewnia możliwość leczenia guzów śródkomorowych i ewakuację głębokich krwiaków mózgu.

Inne specjalistyczne zabiegi to operacje neuralgii nerwu trójdzielnego metodą Janetty ? Dandy?ego, operacje nerwiaków nerwu słuchowego drogą przezlabiryntową ? także guzów wewnątrzprzewodowych, zabiegi selektywnego odnerwienia mięśni szyi w leczeniu kurczowego kręczu karku, operacje guzów podstawy czaszki z elementami rekonstrukcji.Ponadto Klinika prowadzi działalność dydaktyczną w ramach nauczania Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz działalność naukową związaną z leczeniem chorób naczyniowych i nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

Personel Kliniki Neurochirurgii stanowią lekarze specjaliści w zakresie neurochirurgii, (6 osób posiada II stopień specjalizacji) oraz wyspecjalizowany zespół pielęgniarski. Pacjenci przebywają w 2-4 osobowych salach.

Personel Kliniki postępuje zgodnie z zasadą: primum non nocere.Fot.3 Sala operacyjna Kliniki Neurochirurgii ? operacja mikrochirurgiczna

3 650 porad ambulatoryjnych udzielanych w ciągu roku
840 hospitalizowanych rocznie
820 zabiegów operacyjnych rocznie

Telefony Kontaktowe:

Oddział Kliniczny: 424-86-44
Blok Operacyjny: 424-86-46, 424-86-45
Poradnia Przykliniczna: 424-86-19

Lekarze pracujący na tym oddziale

Marek Moskała
Marek Moskała »
ocena: 0
neurochirurg

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy