Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
Sekretariat Ordynatora:
Tel. (0-12) 424-87-44, 424-87-40, fax (0-12) 424-87-39
Email: mzbomba@cyf-kr.edu.pl
WWW: http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży powstała w 1978 roku jako pierwszy w Polsce uniwersytecki ośrodek psychiatrii dzieci i młodzieży. Profesor Maria Orwid, twórca Kliniki wprowadziła w niej zintegrowany sposób leczenia dzieci i młodzieży czerpiąc z tradycji krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej poszerzonej o orientację rodzinną i zastosowanie rozwiązań wynikających z paradygmatu systemowego w psychiatrii. Prócz leczenia stacjonarnego Klinika rozwinęła też leczenie pozaszpitalne: ambulatoryjne i środowiskowe, a także opiekę częściową w formie hospitalizacji dziennej.


Zespół kliniki prowadzi postępowanie diagnostyczne w przypadkach zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży obejmujące indywidualną diagnozę psychiatryczną i psychologiczną, diagnozę rodzinną i systemową. Proponuje leczenie w warunkach hospitalizacji całodobowej, hospitalizacji dziennej i hospitalizacji domowej, a także ambulatoryjne leczenie indywidualne, rodzinne i grupowe.


We współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce uruchomiono też oddział sanatoryjno-leczniczy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Klinika przyjmuje pacjentów ? dzieci i młodzież ? z ostrymi i przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim psychotycznymi, depresyjnymi, zaburzeniami jedzenia, w ostrych kryzysach dorastania, a także z zaburzeniami w następstwie stresu urazowego, w tym w wyniku nadużyć seksualnych i molestowania. Szczególnym zakresem pracy terapeutycznej zespołu Kliniki jest opieka terapeutyczna nad osobami ocalonym z Holocaustu i ich potomstwem.

Zespół Kliniki tworzą zaangażowani lekarze, psycholodzy, pielęgniarki i wychowawcy o wysokim poziomie przygotowania zawodowego. Wielu z nich poza specjalizacjami w zakresie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży ma też potwierdzone certyfikatami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego kwalifikacje psychoterapeutyczne i superwizorów psychoterapii.

Przy Klinice pracuje liceum, otwarte jako pierwsze w Polce. Umożliwia to leczonym w oddziałach i przychodniach Kliniki uczniom kontynuowanie nauki szkolnej mimo problemów zdrowotnych. Prócz nauczycieli liceum zatrudnia doświadczonych pedagogów-wychowawców uczestniczących w zespołowej pracy terapeutycznej.W Klinice kształci się też studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych wydziałów z kierunków psychologii, pedagogiki i resocjalizacji, a także specjalistów z zakresy psychiatrii ogólnej, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej, psychoterapii i terapii rodzin.

Zespół Kliniki prowadzi także badania naukowe ? samodzielnie i we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą m.in. Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Uniwersytetem Gdańskim, Instytutem Badań i Terapii Systemowej w Heidelbergu, Instytutem Terapii Rodzin w Londynie, Akademią terapii Rodzin w Rzymie, Westfalską Kliniką Psychiatryczną dla Dzieci i Młodzieży w Marl Siesen.

Zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i rodzin postrzegamy jako znaczącą wartość dlatego dokładamy wszelkich starań aby o nie dbać.


Telefony kontaktowe:

Nr wewn. 424-xx-xx
Kierownik Kliniki 87-40, 87-44, 87-32
Sekretariat 87-40, 87-44, fax 87-39

Ambulatorium Konsultacyjno - Diagnostyczne: 424-87-43
Ambulatorium Terapii Rodzin: 424-87-53
Zespół Leczenia Domowego: 424-87-53

Lekarze pracujący na tym oddziale

Jacek Bomba
Jacek Bomba »
ocena: 0
psychiatra

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy