Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
Sekretariat Ordynatora:
tel. (12) 424-87-06, 424-87-33, fax (12) 424-87-45

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego powstała w 1905 roku. W 1978 roku w ramach Katedry wyodrębniono Klinikę Psychiatrii Dorosłych. Aktualnie jest to nowoczesna placówka, pełniąca funkcje lecznicze, dydaktyczne i naukowo ? badawcze.

Podstawowym założeniem leczenia pacjentów jest zapewnienie im ciągłości procesu terapeutycznego. W tym celu zostały utworzone zespoły leczenia psychoz, leczenia depresji i gerontopsychiatrii, które dysponują oddziałami stacjonarnymi (Oddział C zajmujący się leczeniem schizofrenii, Oddział Leczenia Depresji, Oddział Gerontopsychiatryczny), dziennymi (Oddziały Dzienne i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla pacjentów psychotycznych, Oddział Dzienny Chorób Afektywnych, Oddział Dzienny Geriatryczny) oraz poradniami specjalistycznymi (Ogólna Poradnia Psychiatryczna, Poradnia Leczenia Psychoz, Poradnia Chorób Afektywnych, Poradnia Geriatryczna i Poradnia Zaburzeń Pamięci).


W Klinice znajduje się również Oddział Nerwic, na którym prowadzona jest psychoterapia grupowa i indywidualna, oraz Oddział Diagnostyczny. Klinika dysponuje ponadto nowoczesną pracownią EEG.

Klinika wypracowała metody kompleksowego leczenia zaburzeń psychicznych, zapewniając pacjentom w ramach poszczególnych zespołów leczenie biologiczne (farmakoterapię, zabiegi elektrowstrząsowe), psychoterapię, terapię rodzinną i małżeńską, arteterapię, oddziaływania rehabilitacyjne (obozy rehabilitacyjne poza Krakowem, zajęcia Klubu Pacjenta, wycieczki autokarowe). W trakcie leczenia chorych zwraca się uwagę na problemy ich rodzin, proponując zajęcia psychoedukacyjne.

Bezpośrednią opiekę nad pacjentami sprawują lekarze, psycholodzy i pielęgniarki. Szczególną rolę przypisuje się włączeniu personelu pielęgniarskiego do całości procesu terapeutycznego.

Klinika realizuje szereg programów naukowo ? badawczych, współpracując z wiodącymi ośrodkami medycznymi w kraju i na świecie. Dzięki temu zapewniona jest wymiana doświadczeń oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników Kliniki.

W ramach działalności dydaktycznej w Klinice odbywają się zajęcia dla studentów medycyny, psychologii, prawa oraz szkolenia podyplomowe.

Pacjentom Klinika oferuje leczenie na najwyższym światowym poziomie, fachową opiekę, bardzo dobre warunki pobytu w przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosferze. Wyjątkowe podejście do chorego doceniają pacjenci, którzy przez wiele lat utrzymują kontakty z Klinika, zwracając się o pomoc i poradę nie tylko w sytuacji nawrotu choroby, lecz także w obliczu różnych życiowych problemów.

Telefony kontaktowe:

Sekretariat: (12) 424-87-06, 424-87-33, fax 424-87-45
Poradnia Psychiatrii Dorosłych: (12) 424-87-23
Poradnia Leczenia Chorób Afektywnych: (12) 424-87-23
Poradnia Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości: (12) 424-87-18
Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Psychoz: (12) 424-87-21
Sekretariat Ruchu Chorych: (12) 424-87-24

Oddział Kliniczny Leczenia Depresji

Dyżurki Lekarskie: (12) 424-87-28
Dyżurki Pielęgniarek: (12) 424-87-28

Oddział Kliniczny D

Dyżurka Lekarska: (12) 424-87-04, 424-87-05, 424-87-10
Dyżurka Pielęgniarek: (12) 424- 87-19, 424-87-31

Oddział Kliniczny G

Dyżurka Lekarska: (12) 424-87-35
Dyżurka Pielęgniarek: (12) 424-87-20

Oddział Kliniczny C

Dyżurka Lekarska: (12) 424-87-21
Dyżurka Pielęgniarek: (12) 424-87-36

Oddział Dzienny Leczenia Chorób Afektywnych

Dyżurka Lekarska: (12) 424-87-54
Dyżurka Pielęgniarek: (12) 424-87-54

Oddział Kliniczny Gerontopsychiatryczny

Dyżurka Lekarska: (12) 424-87-17
Oddział Dzienny, pl. Sikorskiego 2/8: (12) 422-56-75-74
Oddział Dzienny, ul. Miodowa 9: (12) 421-17-30

Lekarze pracujący na tym oddziale

Andrzej Zięba
Andrzej Zięba »
ocena: 0
psychiatra

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy