Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-501 Kraków, ul. Kopernika 38
Sekretariat Ordynatora:
tel./fax (0-12) 424-75-40

Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki mieści się w budynku przy ul. Kopernika 38. Obiekt ten został wybudowany przed stu laty przez Prof. B. Wicherkiewicza, co umożliwiło znaczne powiększenie i unowocześnienie Klinika Okulistyki istniejącej od 1851 roku. Katedra i Klinika Okulistyki w Krakowie to prężny ośrodek diagnostyki i terapii chorób narządu wzroku, to również centrum naukowe, gdzie prowadzonych jest wiele prac badawczych oraz ośrodek dydaktyczny szkolący studentów i lekarzy.


Klinika posiada:
- 2 sale operacyjne wyposażone w mikroskopy operacyjne, gdzie wykonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi chirurgiczne:
-chirurgia nowotworów wewnątrzgałkowych w hipotensji,
-brachyterapia guzów wewnątrzgałkowych pierwotnych i przerzutowych przy użyciu pierwiastków promieniotwórczych Jodu (125I) i Rutenu (106Ru)
-chirurgia guzów przedniego odcinka oka,
-chirurgia szklistkowo-siatkówkowa,
-operacje odwarstwionej siatkówki,
-chirurgia zaćmy powikłanej,
-operacje przeciwjaskrowe,
-operacje korekcyjne w zakresie powiek i inne
Klinika prowadzi też ostre dyżury okulistyczne, podczas których przeprowadzane są często skomplikowane operacje stanów pourazowych.

- oddziały są wyposażone łącznie w 40 łóżka dla leczonych pacjentów.
Klinika posiada specjalistyczne przychodnie przykliniczne, wyposażone w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i leczniczą, przyjmujące pacjentów z Małopolski i sąsiednich województw, a w zakresie onkologii okulistycznej – pacjentów z całej Polski.

Krakowska Klinika jest wiodącym ośrodkiem onkologii okulistycznej w Polsce. Wprowadzone zostały nowe metody leczenia guzów wewnątrzgałkowych; przezskleralną resekcję guzów w znieczuleniu ogólnym i hipotensji, terapię fotodynamiczną naczyniaków naczyniówki. Od kilku lat stosuje się przezźreniczną termoterapię w leczeniu nowotworów wewnątrzgalkowych. Ponadto przy współpracy z Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie chorzy z przerzutowymi guzami wewnątrzgałkowymi są leczeni teleradioterapią. Prowadzone są badania przy współpracy z Pracownią Cytoimmunologii II Katedry Chrób Wewnetrznych CM UJ nad poziomem przeciwciał przeciwsiatkówkowych u chorych z czerniakiem naczyniówki.
Klinika zajmuje się również leczeniem nowotworów narządu wzroku występujących u dzieci w szczególności diagnostyką, leczeniem siatkówczaka.

Klinika dysponuje nowoczesną aparaturą diagnostyczną obejmującą między innymi ultrasonograf, laserowy angiograf indocyjaninowy i aparat do fotografowania dna oka z możliwością wykonania angiografii fluoresceinowej, fluorofotometr, mikroskop spekularny, aparat do tomografii tarczy nerwu wzrokowego i tylnego bieguna gałki ocznej oraz do badania przepływu krwi w naczyniach włosowatych siatkówki, skomputeryzowany perymetr do wykrywania zmian w polu widzenia. Klinika posiada Pracownię Laseroterapii wyposażoną w laser argonowy, diodowy, YAG - stosowane w chorobach siatkówki, jaskrze, nowotworach.
Klinika jest także przyjazna dla najmłodszych pacjentów. W grudniu 2005 przeprowadzono remont gabinetu, poczekalni oraz sal oddziałowych dla chorych dzieci. Na ściany przyklejono kolorowe tapety, poczekalnia jest obecnie pokojem zabawek. Dzięki temu mali pacjenci odczuwają mniejszy stres związany z diagnostyką i leczeniem.
Klinika została włączona do ogólnopolskiego programu "Wczesna diagnostyka i zwiększenie efektywności leczenia jaskry w Polsce w latach 1997-2000" jako ośrodek referencyjny. Celem programu jest ocena epidemiologiczna występowania i leczenia różnych postaci jaskry.
W swojej działalności zespół pracowników Kliniki kieruje się nie tylko zasadami Hipokratesa, w tym przede wszystkim zasadą "po pierwsze nie szkodzić", ale także życzliwością i troskliwością, czego dowodem są liczne podziękowania od pacjentów znajdujące się w archiwum Kliniki.

Motto Kliniki: "Światła! Więcej światła!"

Klinika prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii CM UJ, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, Szkoły Ortoptystek oraz lekarzy odbywających staże do specjalizacji w zakresie okulistyki oraz innych specjalności, w tym lekarzy rodzinnych i pediatrów. Organizowane są również Konferencje Naukowo-Szkoleniowe dla specjalistów w zakresie okulistyki. Prowadzone jest także ustawiczne kształcenie asystentów i lekarzy specjalizujących się w Klinice. W okresie roku akademickiego organizowane są cotygodniowe zebrania naukowe, na których dyskutowane są zagadnienia dotyczące problemów diagnostycznych i leczniczych oraz omawiane nowe metody postępowania.
Praca naukowo-badawcza Kliniki obejmuje następujące tematy: nowotwory narządu wzroku, schorzenia siatkówki i ciała szklistego, w tym retinopatię wcześniaków, jaskrę, zapalenia błony naczyniowej gałki ocznej oraz chorobę zezową.


Telefony kontaktowe:

Dyżurka Lekarska: 424-75-46

Oddziały: 424-75-48, 424-75-47
Blok Operacyjny: 424-75-45
Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna: 424-75-49

Lekarze pracujący na tym oddziale

Bożena Romanowska- Dixon
Bożena Romanowska- Dixon »
ocena: 0
okulista, onkolog

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy