Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

Klinika została utworzona w 1950 roku jako III Klinika Chorób Wewnętrznych przez wybitnego lekarza, uczonego, społecznika, Profesora Juliana Aleksandrowicza.


Klinika jest wysoce specjalistyczną jednostką naukowo-kliniczną stanowiącą centrum referencyjne i konsultacyjne dla obszaru makroregionu Polski południowo-wschodniej.

Główne kierunki zainteresowań naukowych zespołu Kliniki obejmują: optymalizację diagnostyki i leczenie chorych z ostrymi i przewlekłymi białaczkami (immunofenotypizację w cytometrze przepływowym, wielolekową oporność, minimalną chorobę resztkową, cytogenetykę), zastosowanie interferonu alfa w białaczce włochatokomórkowej i przewlekłej białaczce szpikowej, kwasu transretinowego (ATRA) w ostrej białaczce promielocytowej.
Prężna działalność naukowa owocuje licznymi badaniami nad terapią 2-CDA u chorych z białaczką limfocytową przewlekłą, nad wpływem interferonu alfa na układ krzepnięcia, fibrynolizy, produkcję endogennych cytokin, białek ostrej fazy i lipidy oraz produkcję tlenku azotu, nad klinicznym zastosowaniem erytropoetyny, nad auto i allotransplantacją szpiku, izolacją, oceną klonogenności in vitro oraz nad zamrażaniem hemoopoetycznych komórek pierwotnych, terapią wspomagającą oraz rozwojem metod biologii molekularnej w badaniu zaburzeń cytogenetycznych.

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Farmacji.

Pacjentom zapewnia się pobyt w salach o wysokim standardzie, dostęp do najnowszej aparatury, umożliwiającej wysokospecjalistyczną diagnostykę.

Troskliwą opiekę zapewnia zespół nowocześnie i wszechstronnie wykształconych pracowników -

kierownik Kliniki, 4 adiunktów, 9 asystentów, 4 doktorantów oraz 8 pracowników zespołu laboratoryjno-farmakologicznego. Wielu członków tego zespołu odbyło staże i szkolenia w najlepszych ośrodkach hematologicznych kraju, Europy i USA. Zespół podejmuje wszelkie problemy diagnostyczne i terapeutyczne stojące przed współczesną hematologią, równocześnie pamiętając o potrzebie ciepłego słowa i uśmiechu dla chorego człowieka.

Mottem Kliniki są słowa: "Nie ma nieuleczalnie chorych. Zawsze istnieje nadzieja i możliwość wyleczenia choroby".

14 500 porad udzielanych w ciągu roku
1 000 hospitalizowanych rocznie
30 000 badań diagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe:

Sekretariat Ruchu Chorych: 424-76-33
Oddział Kliniczny, Dyżurka Pielęgniarska: 424-76-07
Oddział Kliniczny, Dyżurka Lekarska: 424-76-04, 424-76-05
Oddział Kliniczny, Dyżurka Adiunktów: 424-76-02
Oddział Przeszczepu: 424-76-14
Oddział Przeszczepu, Dyżurka Lekarska: 424-76-37, 424-76-35
Dzienny Ośrodek Leczenia: 424-76-37, 424-76-35

Pracownie:
Analityczna: 424-76-30
Diagnostyki Hematologicznej: 424-76-24

Lekarze pracujący na tym oddziale

Aleksander Skotnicki
Aleksander Skotnicki »
ocena: 0
hematolog

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy