Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

Klinika Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego została powołana jako Klinika Endokrynologiczna w roku 1973 a w roku 1993 została przekształcona w Katedrę.

W skład Kliniki Endokrynologii wchodzą 45 ? łóżkowy oddział szpitalny (obejmujący 5-łóżkowy odcinek Intensywnej Opieki Metabolicznej i 4-łóżkowy odcinek przeznaczony do stacjonarnego leczenia jodem radioaktywnym), ambulatorium przyjmujące ponad 12 tysięcy chorych rocznie z Poradnią Endokrynologiczną, Poradnią Diabetologiczną oraz Poradnią Leczenia Otyłości i Zapobiegania Miażdżycy (we współpracy z Katedrą Biochemii Klinicznej). Zaplecze diagnostyczne i naukowe Kliniki tworzą cztery Pracownie: Pracownia Medycyny Nuklearnej, Radioimmunologii, Ultrasonografii i Biopsji Cienkoigłowej Tarczycy oraz Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego.


Ostatnio Klinika przeszła remont, który wymaga jeszcze uzupełniających czynności, ale aktualnie ma w pełni przygotowane do przyjęcia chorych, 45 łóżek w salach 2,3,4 i 5 ? osobowych z bardzo dobrym standardem.

Personel Kliniki stanowi: 20 lekarzy, 28 pielęgniarek, 4 dietetyczki, 11 analityków, 3 pielęgniarki - rejestratorki. Klinika zatrudnia 1 profesora, 1 docenta oraz 7 asystentów na etatach nauczycieli akademickim, wszyscy ze specjalnością z endokrynologii i jedna osoba ze specjalnością z medycyny nuklearnej.

Klinika ma uznaną pozycję międzynarodową. Uprzedni Kierownik Kliniki jest ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz ekspertem Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu oraz członkiem Grupy Epidemiologicznej Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą. W Klinice zatrudnionych jest również 6 asystentów na etatach Szpitala Uniwersyteckiego, z których 2 osoby mają również specjalizację z endokrynologii, a pozostałe są w trakcie specjalizacji. Oprócz tego w Klinice odbywa stały staż 6 doktorantów. W Pracowniach zatrudnione są 3 osoby na etatach technicznych z wyższym wykształceniem i 7 analityków.Klinika Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego prowadzi działalność diagnostyczną wszystkich schorzeń układu endokrynnego w oparciu o najnowsze techniki pomiarowe: badania laboratoryjne oraz izotopową analizę obrazkową. Obejmuje to wszystkie obszary diagnostyczne diagnostyki obrazowej statycznej w zakresie: tarczycy, przysadki, układu kostnego i przytarczyc, płuc i żołądka oraz statycznej i dynamicznej wątroby, serca, nerek i mózgu.

Pracownia Medycyny Nuklearnej wraz z Pracownią Radioimmunologii dysponują najnowszą aparaturą typu gamma-kamera jak również pełnym zakresem metod radioimmunologicznych, immunoenzymatycznych oraz immunoluminescencyjnych, służących do pomiaru stężenia hormonów w płynach ustrojowych. Pracownia Radioimmunologii wyposażona jest w sprzęt pomiarowy najnowszej generacji, który stwarza możliwość wykonania oznaczeń i uzyskania wyników w ciągu 24 godzin.

Pracownia Ultrasonografii i Biopsji Cienkoigłowej Tarczycy służy w pierwszym rzędzie szybkiej diagnostyce tarczycy i nastawiona jest na wczesną diagnostykę raka tarczycy oraz monitorowanie efektów leczenia.

Pracownia Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego powołana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Ministra Zdrowia, przeprowadza analizy i dostarcza standaryzowanych danych na temat epidemiologii cukrzycy, wola i raka tarczycy.

Klinika prowadzi działalność leczniczą w odniesieniu do wszystkich jednostek chorobowych układu endokrynnego, poza narządem rodnym kobiety. Terapia ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie etapy: od wczesnej diagnostyki, poprzez leczenie zachowawcze, leczenie chirurgiczne, we współpracy z kompetentną Kliniką Chirurgiczną oraz Neurochirurgiczną ? w odniesieniu do przysadki - z uwzględnieniem rentgenoterapii. Postępowanie pooperacyjne jest włączone do cyklu terapeutycznego, gdzie ustala się zasady leczenia substytucyjnego pod kontrolą laboratoryjną i ambulatoryjną.

Kompleksowy model terapeutyczny ma szczególne znaczenie dla chorób nowotworowych układu endokrynnego, szczególnie raka tarczycy, gdzie obejmuje on wszystkie etapy postępowania od analizy obrazkowej przy pomocy ultrasonografii lub scyntygrafii izotopowej, poprzez biopsję cienkoigłową, cytologię, następnie zabiegi operacyjne, postępowanie pooperacyjne oraz leczenie I 131.

Klinika specjalizuje się w leczeniu oftalmopatii naciekowej w przebiegu choroby Graves ? Basedowa metodą łączoną: farmakologiczną, naświetlaniami energią promienistą oraz w razie potrzeby operacyjnym odciążeniem oczodołów (we współpracy z odpowiednimi Klinikami Szpitala Uniwersyteckiego).

Klinika Endokrynologii prowadzi również diagnostykę i leczenie otyłości, anoreksji oraz diagnostykę i leczenie zaburzeń przemiany lipidowej (we współpracy z Katedrą Biochemii Klinicznej).

Jako ośrodek referencyjny w zakresie endokrynologii przyjmujemy z całego regionu Polski południowo ? wschodniej wszystkie ostre powikłania chorób układu dokrewnego grożące życiu.

Nowoczesne zaplecze diagnostyczne Kliniki oraz współpracujące z nami inne jednostki Szpitala Uniwersyteckiego w zakresie analizy obrazkowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), diagnostyki histopatologicznej chorób nowotworowych układu endokrynnego, jak również unikalnych badań biochemicznych, stwarzają możliwość diagnostyki i leczenia rzadkich zespołów endokrynologicznych.Główny nurt badawczy Kliniki to medycyna zapobiegawcza połączona z epidemiologią, identyfikacją i eliminacją czynników ryzyka. Klinika jest siedzibą Zespołu ds. Narodowego Programu Walki z Cukrzycą oraz ośrodkiem koordynacyjnym programu zamawianego Ministra Zdrowia pt.: ?Prewencja pierwotna i wtórna oraz jej wpływ na wskaźniki epidemiologiczne i ekonomiczne w I i II typie cukrzycy w populacji polskiej?, obecnie w fazie realizacji wniosków wdrożeniowych, jak również siedzibą Polskiej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu i ośrodkiem koordynacyjnym programu resortowego pt.: ?Narodowy Program Eliminacji Niedoboru Jodu?. W zapleczu obu programów działa Pracownia Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego, która jest referencyjną jednostką opracowującą standaryzowane dane epidemiologiczne dla Ministerstwa Zdrowia w ramach wspomnianych wyżej programów. Drugi obszar badawczy to standaryzowany rejestr raków tarczycy oraz badania prowadzone nad czynnikami etiologicznymi raka tarczycy w obszarze niedoboru jodu i po awarii w Czernobylu. Trzeci obszar badawczy to badania nad lekiem zarówno w obrębie wieloośrodkowych badań krajowych jak i międzynarodowych. Następny obszar badawczy to rozwijanie technik izotopowych i badania nad nowymi zastosowaniami izotopów w diagnostyce układu endokrynnego jak również obserwacje kliniczne zespołów endokrynologicznych. Szczególnie intensywne prace trwają aktualnie nad epidemiologią i identyfikacją czynników ryzyka cukrzycy I i II typu w obszarze miasta i byłego województwa krakowskiego oraz nad niedoborem jodu wśród dzieci szkolnych, dorosłych oraz kobiet w ciąży. Klinika bierze również udział w wieloośrodkowych badaniach krajowych nad konsekwencjami awarii w Czenobylu.

Klinika stanowi centrum kształcenia w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i fizyki medycznej. Dydaktyką objęci są studenci medycyny oraz Akademii Górniczo ? Hutniczej. W Klinice prowadzone są prace magisterskie studentów Wydziału Fizyki Medycznej i Techniki Jądrowej AGH. Odbywają się tu także egzaminy specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii oraz tygodniowe kursy w zakresie diabetologii i endokrynologii dla lekarzy specjalistów z całej Polski (w ramach szkolenia dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego). Klinika bierze też udział w sesjach szkoleniowych z tyreologii i innych dziedzin endokrynologii.

Telefony kontaktowe:

Sekretariat: (12) 424-75-00, 421-39-25, fax 421-40-54
Sekretariat Ruchu Chorych: (12) 424-75-00
Rejestracja Poradni Przyklinicznej: (12) 424-75-08
Poradnia Przykliniczna: (12) 424-75-05, 424-75-06, 424-75-07
Pracownia Medycyny Nuklearnej: (12) 424-75-11
Pracownia Usg i Biopsji: (12) 424-75-15
Pracownia Radioimmunologii: (12) 424-75-14
Pracownia Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego: (12) 424-75-09
Dyżurka Lekarska: (12) 424-75-01, 424-75-02
Dyżurka Pielęgniarek: (12) 424-75-03, 424-75-04

Lekarze pracujący na tym oddziale

Bohdan Huszno
Bohdan Huszno »
ocena: 0
endokrynolog

Opinie  Zgłoś błąd »

fxsa8oqy~Caseyunsap, 25-04-2017, 0:53

wh0cd496142 where can you buy viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Levaquin Vs Cephalexin Interaction~KelPeelsVor, 16-06-2017, 19:47

Generic Inderal Without Prescription viagra Clomid Et Bb Buy Cialis Canada Buy Cheap Levitra Viagra Suppliers Uk Online Pharmacies To Avoid Buy Generic Xenical Web Md Keflex Odpowiedz » Zgłoś błąd »

wow)) viagra or cialis~VarenDaunc, 20-06-2017, 11:44

levitra cost vs viagra cost buy viagra online buy generic viagra mexican pharmacy and viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cani take viagra every day~VarenDaunc, 21-06-2017, 0:52

acquista viagra italia buy viagra online cheap viagra online we use it get viagra cheap Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis coupon free trial~CurtDaunc, 21-06-2017, 5:11

cialis 5 mg cheapest price buy generic cialis generic cialis online generic cialis brazil Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis diario 5mg c/28 comp~IavaDaunc, 21-06-2017, 8:49

canadian cost of cialis pills generic cialis online cialis online taking 2 20mg cialis Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis indiano~IavaDaunc, 21-06-2017, 15:57

cialis 5 mg tadalafil online cialis cheap cialis cialis 20mg kaufen paypal Odpowiedz » Zgłoś błąd »

online bibliographies~VeronDaunc, 21-06-2017, 17:20

writing services monmouth university fast cash fast cash buy scientific lab report Odpowiedz » Zgłoś błąd »

visit web site cialis 5 mg~VindoDaunc, 21-06-2017, 20:56

new cialis commercial 2013 cheap cialis online cialis cialis 20 mg low price Odpowiedz » Zgłoś błąd »

super cialis~VindoDaunc, 22-06-2017, 7:12

cialis drug generic online cialis cheap cialis cialis generique et levitra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Get Generic Viagra Online~KelPeelsVor, 22-06-2017, 14:17

Viagra Acheter En Ligne France Generic Cialis Usa Levitra Kaufen 10 Mg Sildenafil 20 Mg Without Perscription Low Price Levitra Average Price Of Cialis Veterinary Dosage Of Cephalexin Buy Levitra Low Price Buy Cheap Viagra From Canada Ist Levitra Rezeptpflichtig Buy Cheap Cialis Site Natural Alternative To Orlistat Viagra Nuchtern Cheap Viagra Cialis Ou Viagra Ou Levitra Zithromax Travelers Diarrhea Buy Propecia Purchase Trazodone Online Progesterone Usa On Line Shop Propecia Amoxicillin For H Pylori Vyvanse Online Ordina Cialis Online Best Viagra Prices 100mg Rogaine With Propecia Cialis Usa Worldwide Levaquin In Internet Buy Celexa Online No Prescription Order Cialis In Usa Medicamento Cialis 10 Buy Viagra Online Singapore 255 Price Of Levitra Propecia Drug Information Cialis 4 Pastillas Viagra Free Trial Super Kamagra Buy Generic Tamoxifen Buy Priligy 60mg Ok Pills Best Cialis Acquisto Online Sicuro How To Buy Priligy Does Amoxicillin Make You Sweat Amoxicilline Gonorrhee Cialis Cheap Cheapest Viagra Anywhere Online Water Pills Uk Propecia Pill Stendra Where To Purchase Cafagote buy cialis Worldwide Cod Hydrochlorothiazide In Internet Mastercard Amoxicillin Feed Additive Real Viagra Online Verschreibung Viagra Cialis Levitra Kamagra Ajanta Oral Jelly Viagra Discount Sales Kamagra Vente En France Achat Lioresal Novartis Levitra In Usa Comprar Viagra Sin Receta En Andorra Viagra Listino Prezzi Low Cost Cialis Online Levitra Generique France Amoxicillin Effects On Liver viagra cialis Cialis Venta En Farmacias Viagra Generico Online Italia Levitra Buying Kenalog Viagra 100 Mg Best Price Levitra Brand Nolvadex Prix Maroc Amoxicilina Tablet Low Price 20mg levitra india Propecia Benavides Cash Advance FAQ Instant Cash Advance Payday Loans Pay Day Advances Can I still get a cash advance if I have bad credit We will make numerous attempts to contact you with the information that you provided. no credit check loans APR total.Propecia Reasons High Blood Pressure Levitra Free Trial Ordering Diflucan Without A Prescription Cheapeast Legally Elocon Saturday Delivery On Line Oregon Cialis Acheter Prescription Kamagra Oral Jelly Levitra Levitra Tablets Cialis Ohne Wirkung Viagra Se Vende Libre Purchasing Propecia Cialis 2.5mg Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Get Generic Viagra Online~KelPeelsVor, 22-06-2017, 14:17

Viagra Acheter En Ligne France Generic Cialis Usa Levitra Kaufen 10 Mg Sildenafil 20 Mg Without Perscription Low Price Levitra Average Price Of Cialis Veterinary Dosage Of Cephalexin Buy Levitra Low Price Buy Cheap Viagra From Canada Ist Levitra Rezeptpflichtig Buy Cheap Cialis Site Natural Alternative To Orlistat Viagra Nuchtern Cheap Viagra Cialis Ou Viagra Ou Levitra Zithromax Travelers Diarrhea Buy Propecia Purchase Trazodone Online Progesterone Usa On Line Shop Propecia Amoxicillin For H Pylori Vyvanse Online Ordina Cialis Online Best Viagra Prices 100mg Rogaine With Propecia Cialis Usa Worldwide Levaquin In Internet Buy Celexa Online No Prescription Order Cialis In Usa Medicamento Cialis 10 Buy Viagra Online Singapore 255 Price Of Levitra Propecia Drug Information Cialis 4 Pastillas Viagra Free Trial Super Kamagra Buy Generic Tamoxifen Buy Priligy 60mg Ok Pills Best Cialis Acquisto Online Sicuro How To Buy Priligy Does Amoxicillin Make You Sweat Amoxicilline Gonorrhee Cialis Cheap Cheapest Viagra Anywhere Online Water Pills Uk Propecia Pill Stendra Where To Purchase Cafagote buy cialis Worldwide Cod Hydrochlorothiazide In Internet Mastercard Amoxicillin Feed Additive Real Viagra Online Verschreibung Viagra Cialis Levitra Kamagra Ajanta Oral Jelly Viagra Discount Sales Kamagra Vente En France Achat Lioresal Novartis Levitra In Usa Comprar Viagra Sin Receta En Andorra Viagra Listino Prezzi Low Cost Cialis Online Levitra Generique France Amoxicillin Effects On Liver viagra cialis Cialis Venta En Farmacias Viagra Generico Online Italia Levitra Buying Kenalog Viagra 100 Mg Best Price Levitra Brand Nolvadex Prix Maroc Amoxicilina Tablet Low Price 20mg levitra india Propecia Benavides Cash Advance FAQ Instant Cash Advance Payday Loans Pay Day Advances Can I still get a cash advance if I have bad credit We will make numerous attempts to contact you with the information that you provided. no credit check loans APR total.Propecia Reasons High Blood Pressure Levitra Free Trial Ordering Diflucan Without A Prescription Cheapeast Legally Elocon Saturday Delivery On Line Oregon Cialis Acheter Prescription Kamagra Oral Jelly Levitra Levitra Tablets Cialis Ohne Wirkung Viagra Se Vende Libre Purchasing Propecia Cialis 2.5mg Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Get Generic Viagra Online~KelPeelsVor, 22-06-2017, 14:18

Viagra Acheter En Ligne France Generic Cialis Usa Levitra Kaufen 10 Mg Sildenafil 20 Mg Without Perscription Low Price Levitra Average Price Of Cialis Veterinary Dosage Of Cephalexin Buy Levitra Low Price Buy Cheap Viagra From Canada Ist Levitra Rezeptpflichtig Buy Cheap Cialis Site Natural Alternative To Orlistat Viagra Nuchtern Cheap Viagra Cialis Ou Viagra Ou Levitra Zithromax Travelers Diarrhea Buy Propecia Purchase Trazodone Online Progesterone Usa On Line Shop Propecia Amoxicillin For H Pylori Vyvanse Online Ordina Cialis Online Best Viagra Prices 100mg Rogaine With Propecia Cialis Usa Worldwide Levaquin In Internet Buy Celexa Online No Prescription Order Cialis In Usa Medicamento Cialis 10 Buy Viagra Online Singapore 255 Price Of Levitra Propecia Drug Information Cialis 4 Pastillas Viagra Free Trial Super Kamagra Buy Generic Tamoxifen Buy Priligy 60mg Ok Pills Best Cialis Acquisto Online Sicuro How To Buy Priligy Does Amoxicillin Make You Sweat Amoxicilline Gonorrhee Cialis Cheap Cheapest Viagra Anywhere Online Water Pills Uk Propecia Pill Stendra Where To Purchase Cafagote buy cialis Worldwide Cod Hydrochlorothiazide In Internet Mastercard Amoxicillin Feed Additive Real Viagra Online Verschreibung Viagra Cialis Levitra Kamagra Ajanta Oral Jelly Viagra Discount Sales Kamagra Vente En France Achat Lioresal Novartis Levitra In Usa Comprar Viagra Sin Receta En Andorra Viagra Listino Prezzi Low Cost Cialis Online Levitra Generique France Amoxicillin Effects On Liver viagra cialis Cialis Venta En Farmacias Viagra Generico Online Italia Levitra Buying Kenalog Viagra 100 Mg Best Price Levitra Brand Nolvadex Prix Maroc Amoxicilina Tablet Low Price 20mg levitra india Propecia Benavides Cash Advance FAQ Instant Cash Advance Payday Loans Pay Day Advances Can I still get a cash advance if I have bad credit We will make numerous attempts to contact you with the information that you provided. no credit check loans APR total.Propecia Reasons High Blood Pressure Levitra Free Trial Ordering Diflucan Without A Prescription Cheapeast Legally Elocon Saturday Delivery On Line Oregon Cialis Acheter Prescription Kamagra Oral Jelly Levitra Levitra Tablets Cialis Ohne Wirkung Viagra Se Vende Libre Purchasing Propecia Cialis 2.5mg Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Get Generic Viagra Online~KelPeelsVor, 22-06-2017, 14:18

Viagra Acheter En Ligne France Generic Cialis Usa Levitra Kaufen 10 Mg Sildenafil 20 Mg Without Perscription Low Price Levitra Average Price Of Cialis Veterinary Dosage Of Cephalexin Buy Levitra Low Price Buy Cheap Viagra From Canada Ist Levitra Rezeptpflichtig Buy Cheap Cialis Site Natural Alternative To Orlistat Viagra Nuchtern Cheap Viagra Cialis Ou Viagra Ou Levitra Zithromax Travelers Diarrhea Buy Propecia Purchase Trazodone Online Progesterone Usa On Line Shop Propecia Amoxicillin For H Pylori Vyvanse Online Ordina Cialis Online Best Viagra Prices 100mg Rogaine With Propecia Cialis Usa Worldwide Levaquin In Internet Buy Celexa Online No Prescription Order Cialis In Usa Medicamento Cialis 10 Buy Viagra Online Singapore 255 Price Of Levitra Propecia Drug Information Cialis 4 Pastillas Viagra Free Trial Super Kamagra Buy Generic Tamoxifen Buy Priligy 60mg Ok Pills Best Cialis Acquisto Online Sicuro How To Buy Priligy Does Amoxicillin Make You Sweat Amoxicilline Gonorrhee Cialis Cheap Cheapest Viagra Anywhere Online Water Pills Uk Propecia Pill Stendra Where To Purchase Cafagote buy cialis Worldwide Cod Hydrochlorothiazide In Internet Mastercard Amoxicillin Feed Additive Real Viagra Online Verschreibung Viagra Cialis Levitra Kamagra Ajanta Oral Jelly Viagra Discount Sales Kamagra Vente En France Achat Lioresal Novartis Levitra In Usa Comprar Viagra Sin Receta En Andorra Viagra Listino Prezzi Low Cost Cialis Online Levitra Generique France Amoxicillin Effects On Liver viagra cialis Cialis Venta En Farmacias Viagra Generico Online Italia Levitra Buying Kenalog Viagra 100 Mg Best Price Levitra Brand Nolvadex Prix Maroc Amoxicilina Tablet Low Price 20mg levitra india Propecia Benavides Cash Advance FAQ Instant Cash Advance Payday Loans Pay Day Advances Can I still get a cash advance if I have bad credit We will make numerous attempts to contact you with the information that you provided. no credit check loans APR total.Propecia Reasons High Blood Pressure Levitra Free Trial Ordering Diflucan Without A Prescription Cheapeast Legally Elocon Saturday Delivery On Line Oregon Cialis Acheter Prescription Kamagra Oral Jelly Levitra Levitra Tablets Cialis Ohne Wirkung Viagra Se Vende Libre Purchasing Propecia Cialis 2.5mg Odpowiedz » Zgłoś błąd »

vente viagra quebec~GenaDaunc, 22-06-2017, 18:08

generic viagra overnight uk buy viagra online buy viagra online toddler swallowed viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

forum viagra prix~GenaDaunc, 22-06-2017, 22:03

viagra a 30 ans buy viagra online generic viagra online avis viagra cialis levitr Odpowiedz » Zgłoś błąd »

viagra histoir~GenaDaunc, 23-06-2017, 1:11

best herbal viagra in uk online viagra online viagra viagra which cialis is best Odpowiedz » Zgłoś błąd »

order cialis online europe~MichailDaunc, 24-06-2017, 21:37

can women use mens cialis generic cialis cheap cialis cialis 20 mg compra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

venta de generic cialis~DemyanDaunc, 24-06-2017, 22:46

does cialis work for you generic cialis generic cialis cialis maux de tete Odpowiedz » Zgłoś błąd »

herbal viagra cost~SulimDaunc, 24-06-2017, 23:40

does viagra make you bigger http://viagragenlo.com/ - cheap viagra cheap viagra online click here viagra cheap Odpowiedz » Zgłoś błąd »

viagra efectos negativo~SulimDaunc, 25-06-2017, 0:04

viagra sale ebay generic viagra viagra online only now viagra for women Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cheapest generic cialis soft~DemyanDaunc, 25-06-2017, 2:40

cialis greece cheap cialis buy cialis cialis 5 mg ou 10 mg Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis pharmacokinetics~MichailDaunc, 25-06-2017, 4:22

cialis 20 mg compra cheap cialis online generic cialis cialis sold i mexco Odpowiedz » Zgłoś błąd »

precio viagra 25mg~SulimDaunc, 25-06-2017, 4:30

viagra aus deutschland kaufen http://viagragenlo.com/ - buy generic viagra cheap viagra viagra e medicin Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Propecia Facial Hair~KelPeelsVor, 25-06-2017, 6:40

Cialis Professional Compared To Cialis Levitra Tablet Buy Celebrex Online Canada Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Propecia Facial Hair~KelPeelsVor, 25-06-2017, 6:40

Cialis Professional Compared To Cialis Levitra Tablet Buy Celebrex Online Canada Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Propecia Facial Hair~KelPeelsVor, 25-06-2017, 6:40

Cialis Professional Compared To Cialis Levitra Tablet Buy Celebrex Online Canada Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Propecia Facial Hair~KelPeelsVor, 25-06-2017, 6:40

Cialis Professional Compared To Cialis Levitra Tablet Buy Celebrex Online Canada Odpowiedz » Zgłoś błąd »

i use it cialis in spain~MichailDaunc, 25-06-2017, 7:29

cialis recreational dosage generic cialis cialis cialis softabs generic Odpowiedz » Zgłoś błąd »

low cost cialis free shipping~DemyanDaunc, 25-06-2017, 11:37

cialis 80 buy online buy cialis buy generic cialis prices of cialis in malaysia Odpowiedz » Zgłoś błąd »

prozac and viagra together~BunulDaunc, 25-06-2017, 13:07

generic release viagra, generic viagra online cheap viagra online using viagra without ed Odpowiedz » Zgłoś błąd »

comprare il viagra in francia~BunulDaunc, 25-06-2017, 15:36

viagra generico seguro cheap viagra online cheap viagra online does hugh hefner use viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

usefull link viagra sample~BunulDaunc, 25-06-2017, 16:43

acheter vrai viagra pfizer buy viagra buy generic viagra viagra buy online. Odpowiedz » Zgłoś błąd »

how do i get viagra samples~BunulDaunc, 25-06-2017, 19:06

viagra lagerung viagra online cheap viagra authentic viagra online Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis 5mg for daily use~BerukDaunc, 25-06-2017, 21:24

wow)) cialis daily prices cheap cialis buy generic cialis cialis 20 mg filmtab Odpowiedz » Zgłoś błąd »

viagra kaufen einnahme~BunulDaunc, 25-06-2017, 22:25

super viagra review buy viagra viagra online look here generic viagra pill Odpowiedz » Zgłoś błąd »

non prescription viagra usa~BunulDaunc, 26-06-2017, 0:42

le viagra marocain generic viagra cheap viagra online get free sample of viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

donde comprar cialis mapuche~BerukDaunc, 26-06-2017, 1:22

cialis lisinopril buy cialis online buy generic cialis cialis ipertensione Odpowiedz » Zgłoś błąd »

boots viagra prescription~BunulDaunc, 26-06-2017, 4:21

viagra 0.25 mg online viagra buy viagra why we use generic viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

pfizer viagra prix~BunulDaunc, 26-06-2017, 7:42

viagra o cialis cheap viagra online cheap viagra online viagra side effects in men Odpowiedz » Zgłoś błąd »

trial viagra canada~BunulDaunc, 26-06-2017, 7:48

buy generic soft tab viagra cheap viagra online cheap viagra viagra kaufen einnahme Odpowiedz » Zgłoś błąd »

viagra vrouwen~BunulDaunc, 26-06-2017, 9:18

viagra brand generic buy viagra cheap viagra viagra sublingual sale generic Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis 20mg 8 filmtabl~BerukDaunc, 26-06-2017, 10:14

cialis 4 st generic cialis online cheap cialis online cialis discount card Odpowiedz » Zgłoś błąd »

brand cheap cialis uk~BerukDaunc, 26-06-2017, 14:20

farmaco cialis 5 mg buy generic cialis buy cialis cialis dosis Odpowiedz » Zgłoś błąd »

generic cialis jelly online~VladDaunc, 26-06-2017, 18:20

does cialis work for all men cialis pills generic cialis cialis tadalafil lilly Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis e cuore~VladDaunc, 26-06-2017, 18:54

cialis hochste konzentration cialis online cialis pills only here cialis no rx Odpowiedz » Zgłoś błąd »

sildenafilviagra~VasilyDaunc, 26-06-2017, 22:25

can viagra cause diarrhea http://viagrasoftrxtabs.com/ - viagra soft tabs viagra coupon viagra overdose treatments Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis samples canada paypal~BerukDaunc, 26-06-2017, 22:56

cialis coupon online online cialis cialis precio cialis farmaci Odpowiedz » Zgłoś błąd »

online pharmacy generic viagra~VasilyDaunc, 26-06-2017, 22:57

acheter viagra bas prix http://viagrasoftrxtabs.com/ - viagra viagra soft tabs la pillola del viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

she get fucked 2 hours viagra~SavelyDaunc, 27-06-2017, 0:27

buy viagra in shops, viagra generic viagra wirkung viagra prostata Odpowiedz » Zgłoś błąd »

durex viagra condom~SavelyDaunc, 27-06-2017, 0:59

viagra pakistan store buy viagra buy viagra achat australie de viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

el generico del cialis~BerukDaunc, 27-06-2017, 2:56

buy cheap generic cialis 50mg buy generic cialis online cialis just try! generic cialis sale Odpowiedz » Zgłoś błąd »

kosten cialis 5mg~VladDaunc, 27-06-2017, 3:04

shelf life generic cialis generic cialis cialis online does cialis treat premature Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis acquistar~VladDaunc, 27-06-2017, 3:37

generic cialis jelly online cheap cialis cialis online cialis europe onlin Odpowiedz » Zgłoś błąd »

the best place womans viagra~VasilyDaunc, 27-06-2017, 8:21

cherche viagra strasbour http://viagrasoftrxtabs.com/ - buy viagra online viagra generic achat viagra en ligne forum Odpowiedz » Zgłoś błąd »

potenzmittel viagra etc~SavelyDaunc, 27-06-2017, 11:43

viagra-proben amerika cheap viagra viagra pills viagra barato canadiense Odpowiedz » Zgłoś błąd »

levitra cialis comparison~VladDaunc, 27-06-2017, 12:07

non 5 mg cialis generici cialis online cheap cialis cialis e cuore Odpowiedz » Zgłoś błąd »

m d medical cialis~VladDaunc, 27-06-2017, 12:41

ordine di pillole di cialis buy cialis cheap cialis donde comprar cialis fiable Odpowiedz » Zgłoś błąd »

venta de viagra farmacias~SavelyDaunc, 27-06-2017, 13:28

viagra tablets online in spain buy viagra viagra pills mejor informe de viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

compra de viagra en espan~BelozDaunc, 27-06-2017, 15:53

hearing loss with viagra use viagra cheap cheap viagra online viagra 38 Odpowiedz » Zgłoś błąd »

viagra barato o libre~BelozDaunc, 27-06-2017, 18:01

preisvergleich viagra kaufen. buy generic viagra buy generic viagra can u get viagra online Odpowiedz » Zgłoś błąd »

viagra sale philippines~GarryDaunc, 27-06-2017, 21:28

viagra quand http://buyviaraerzonline.com/ - generic viagra online generic viagra expire viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

1 pille viagra kaufen~GarryDaunc, 27-06-2017, 23:05

i recommend viagra dose http://buyviaraerzonline.com/ - buy viagra generic viagra online viagra gold europe Odpowiedz » Zgłoś błąd »

cialis kaufen deutsch~ValdayDaunc, 27-06-2017, 23:24

only today real cialis online cheap cialis cialis cheap cialis from mexico Odpowiedz » Zgłoś błąd »

eli lilly cialis pric~ValdayDaunc, 27-06-2017, 23:59

buy name brand cialis online buy cialis online cheap cialis cialis 20mg beschreibun Odpowiedz » Zgłoś błąd »

only today getting viagra~ColenDaunc, 28-06-2017, 0:10

herbal viagra for women uk cheap viagra buy viagra online get viagra now in portland,me Odpowiedz » Zgłoś błąd »

when viagra works best~ColenDaunc, 28-06-2017, 2:07

el sirve para viagra es q y buy viagra buy viagra cheap canadien viagra Odpowiedz » Zgłoś błąd »

ou acheter du viagra franc~BelozDaunc, 28-06-2017, 2:35

cialis viagra pack trial buy generic viagra generic viagra viagra in spanien rezeptfrei Odpowiedz » Zgłoś błąd »

acheter viagra en tunisie,~ColenDaunc, 28-06-2017, 3:49

brand viagra buy viagra without doctor prescription buy generic viagra get viagra now in portland,me Odpowiedz » Zgłoś błąd »

100mg viagra instructions~BelozDaunc, 28-06-2017, 4:45

viagra online sito buy generic viagra buy viagra online viagra nachnahme kaufen Odpowiedz » Zgłoś błąd »

buying viagra london,~GarryDaunc, 28-06-2017, 5:35

viagra times http://buyviaraerzonline.com/ - viagra order viagra cuanto sale el viagra yahoo Odpowiedz » Zgłoś błąd »

Dodaj swoją opinię