Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Sekretariat: tel. (12) 424-88-00
e-mail: klwewiger@su.krakow.pl
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powstała 1 października 2001 roku z połączenia dwóch jednostek:

dawnej I Kliniki Chorób Wewnętrznych utworzonej w 1969 roku w ramach Instytutu Medycyny Wewnętrznej Akademii Medycznej im. M. Kopernika;
Kliniki Geriatrii działającej od 1980 roku na bazie Zakładu Opiekuńczo ? Leczniczego w Krakowie przy ul. Wielickiej 267.
Utworzona nowa jednostka Szpitala Uniwersyteckiego zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych, schorzeń wieku podeszłego, ze szczególnym uwzględnieniem: chorób serca i naczyń obwodowych, schorzeń układu pokarmowego, układu oddechowego, krwiotwórczego, gruczołów dokrewnych.


Do dyspozycji pacjentów znajduje się: 71-łóżkowy oddział kliniczny, dysponujący 2 i 3- osobowymi salami, z osobnym węzłem sanitarnym przy każdej sali. Równocześnie w skład Kliniki wchodzi nowoczesny 8-łóżkowy Oddział Intensywnego Nadzoru. Jednostka dysponuje także rozbudowanym kompleksem pracowni diagnostycznych, wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt medyczny. Pracownia Radiologiczna Kliniki świadczy usługi nie tylko dla potrzeb oddziału klinicznego, ale również dla zlokalizowanych w tym samym budynku klinik i zakładów, Centralnej Izby Przyjęć oraz dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Przy Klinice funkcjonuje Poradnia Internistyczno - Geriatryczna, która prowadzi działalność konsultacyjną w zakresie chorób wewnętrznych, chorób wieku podeszłego, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz diagnostyki zasłabnięć.

Personel Kliniki tworzy:

34 lekarzy (18 ze specjalizacją II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, 6 ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, 5 ze specjalizacją w zakresie geriatrii, 1 ze specjalizacją w zakresie kardiologii, 1 ze specjalizacją II stopnia w zakresie radiologii, 1 ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiologii, 1 ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i I stopnia w zakresie anestezjologii).

Oprócz tego personel Kliniki stanowią: 2 mgr rehabilitacji, psycholog, 47 pielęgniarek, 4 dietetyczki oraz 11 sanitariuszy.

W opiekę nad chorym są zaangażowane ponadto Słuchaczki Studiów Licencjackich Instytutu Pielęgniarstwa oraz uczennice pomaturalnego Medycznego Studium Zawodowego.

Doświadczenie diagnostyczno ? lecznicze zespołu Kliniki w zakresie szeroko pojętych chorób wewnętrznych i geriatrii jest wykorzystywane w edukacji i szkoleniu studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Pielęgniarskiego i Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w ramach szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe absolwentów, specjalizujących się lekarzy internistów i geriatrów, jak również szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej).

W Klinice prowadzone są liczne badania naukowe dotyczące przede wszystkim schorzeń kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego, niewydolność krążenia, choroby niedokrwiennej serca, migotania przedsionków; zagadnień gastrologicznych (nieprawidłowości motoryki przewodu pokarmowego); zaburzeń pamięci w wieku podeszłym i prewencji upadków.

Klinika uczestniczy również w wielu wieloośrodkowych międzynarodowych klinicznych programach naukowo ? badawczych dotyczących nadciśnienia tętniczego, niewydolności krążenia, niestabilnej dusznicy bolesnej, ostrego zawału mięśnia sercowego oraz oceny sprawności w wieku podeszłym.

Telefony kontaktowe:

Sekretariat: (12) 424-88-00, 421-11-93, fax 423-10-80
Sekretariat Ruchu Chorych: (12) 424-88-47
Rejestracja Poradni Przyklinicznej: (12) 424-88-45
Poradnia Przykliniczna: (12) 424-88-46
Dyżurki Lekarskie: (12) 424-88-03, 424-88-04, 424-88-06, 424-88-17
Dyżurki Pielęgniarek: (12) 424-87-09, 424-87-10

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy