Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej jest kolebką polskiej chirurgii, którą stworzyły sławy medyczne, wyjątkowe osobistości, niecodzienni ludzie tacy jak: Mikulicz, Rydygier, Rutkowski. Obecną siedzibę Klinika zawdzięcza staraniom prof. Rydygiera. Dzisiejsza działalność Kliniki nawiązuje do chlubnej przeszłości, której symbolem stały się jakość i wyjątkowe podejście do chorego.


Obecnie działalność lecznicza Kliniki dotyczy głównie leczenia chirurgicznego schorzeń przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, odbytnicy i odbytu, wątroby, trzustki, śledziony) oraz chirurgii endokrynologicznej (tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, guzów hormonalnych czynnych przewodu pokarmowego), chirurgii wytwórczo-naprawczej dróg żółciowych, chirurgii transplantacyjnej i chirurgii gruczołu piersiowego. W zakresie chirurgii laparoskopowej wykonywane są wszystkie zabiegi dotyczące jamy brzusznej (usuwanie pęcherzyka żółciowego, zabiegi antyrefluksowe, operacje przepuklin).


Wszyscy chorzy podlegają obserwacji klinicznej zgodnie z programem okresowej kontroli indywidualnie wyznaczanym dla każdego chorego. W przypadkach wymagających pomocy psychologicznej, zwłaszcza po zabiegach okaleczających (sztuczne przetoki) pacjenci objęci są również pomocą psychologiczną. W zakresie działalności nieoperacyjnej Klinika wykonuje: endoskopowe rozbijanie i usuwanie kamieni z dróg żółciowych, protezowanie dróg żółciowych, usuwanie polipów oraz ciał obcych z przewodu pokarmowego, przezskórne biopsje aspiracyjne oraz chemioterapię nowotworów przewodu pokarmowego.

Doskonała diagnostyka ultrasonograficzna obejmuje metody klasyczne oraz endokawitalne, śródprzewodowe, śródoperacyjne, pełną diagnostykę radiologiczną przewodu pokarmowego, endoskopię, motorykę, histopatologię oraz cytodiagnostykę.
Najnowocześniejszy aparat mammograficzny połączony z stereotaktyczną biopsją
gruboigłową umożliwia wykrywanie niebadalnych zmian nowotworowych w gruczole
piersiowym.Działalność naukowa Kliniki stanowi kontynuację prac jej prekursorów i koncentruje się wokół problemów klinicznych związanych z leczeniem i rozpoznawaniem nowotworów przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka, jelita grubego, odbytnicy, odbytu, trzustki i wątroby, oraz chirurgicznych schorzeń endokrynologicznych. Wśród zainteresowań Kliniki znajdują się badania nad rozwojem endoskopowych i ultrasonograficznych technik diagnostyczno-terapeutycznych chorób przewodu pokarmowego jak również programy realizowane we współpracy z ośrodkami zagranicznymi i pod patronatem Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Zdrowia.

Klinika w oparciu o doskonałą bazę dydaktyczną z wykorzystaniem sieci komputerowej, telewizji przemysłowej, własnego studia filmowego oraz środków audiowizualnych prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Collegium Medicum UJ oraz studentów zagranicznych. Dodatkowo prowadzone są również staże podyplomowe i specjalizacyjne, a także kursy podyplomowe dla lekarzy i ordynatorów oddziałów chirurgicznych z całej Polski i zagranicy. W ramach podnoszenia kwalifikacji personelu organizowane są cotygodniowe spotkania naukowo-szkoleniowe.

Klinika dysponuje doskonałym zespołem specjalistów, z których 20 posiada II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a 12 I stopień specjalizacji. Zatrudnia też specjalistów z zakresu radiologii, patomorfologii i chorób wewnętrznych.

Swoją przyszłość Klinika upatruje w wykorzystaniu najnowocześniejszych osiągnięć techniki: przesyłania obrazu wykonywanej operacji za pomocą Internetu, rozwoju telemedycyny i robotyki oraz rozwijaniu możliwości konsultacji operacyjnych i diagnostycznych poprzez sieć Internetu.

18 000 porad udzielanych w ciągu roku
1 650 hospitalizowanych rocznie
56 000 badań diagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe:

Oddział Intensywnej Terapii: 424-80-34
Dyżurka Lekarska: 424-80-09, 424-80-08, 424-80-18, 424-80-25

Poradnie:
Przykliniczna: 424-80-43, 424-80-42
Regionalna Poradnia Schorzeń Jelita Grubego, Odbytu i Odbytnicy: 424-80-66

Pracownie:
Endoskopowa: 424-80-52, 424-80-53
USG: 424-80-50, 424-80-51
RTG: 424-80-57
Gastrologiczna: 424-80-71
Psychomotoryki: 424-80-58
Laboratorium Psychosomatyki i Psychoterapii: 424-80-70
Poradnia dla Chorych po Stomii: 424-80-66
Regionalna Poradnia Chorób Sutka: 424-80-63

Lekarze pracujący na tym oddziale

Jan Kulig
Jan Kulig »
ocena: 0
chirurg

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy