Oddział Kliniczny Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

Oddział Kliniczny Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych
Przez blisko 100 lat w budynkach przy ul. Kopernika prowadzona była działalność Szpitala im. Łazarza, w tym także Szpitala Zakaźnego, z którego w 1948 roku powstała Klinika Chorób Zakaźnych.Klinika zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób zakaźnych, zwłaszcza wirusowych zapaleń wątroby i ich następstw, chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, centralnego systemu nerwowego, chorób odzwierzęcych i pasożytniczych oraz zakażeń HIV i AIDS. Klinika posiada Oddział Intensywnej Terapii chorób zakaźnych, jako jedyna w Polsce południowo ? wschodniej, gdzie leczeni są chorzy w stanie zagrożenia życia, z tężcem, ropnym zapaleniem opon mózgowo ? rdzeniowych, zapaleniem mózgu, posocznicą i wstrząsem septycznym, ostrą niewydolnością wątroby.


Klinika jest ośrodkiem referencyjnym dla leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby i zakażeń wirusem HIV. Szczególnym osiągnięciem jest poprawa rokowań u chorych leczonych z powodu ropnych neuroinfekcji, przewlekłych zapaleń wątroby, tężca i AIDS. Związana z Kliniką Pracownia Bakteriologiczno ? Serologiczna wykonuje badania bakteriologiczne, serologiczne, mykologiczne i parazytologiczne za pomocą nowoczesnej aparatury diagnostycznej; badane są materiały pochodzące z różnych narządów, wykonywane lesty wirusologiczne wirusów zapalenia wątroby, cytomegalii, różyczki, HIV, diagnostyka toksoplazmozy i inne.W zakresie problematyki naukowej Kliniki prowadzone są badania: nad przebiegiem klinicznym i skutecznością leczenia przeciwwirusowego przewlekłych zapaleń wątroby i nowymi możliwościami terapeutycznymi tych chorób, patofizjologią bakteryjnych zapaleń opon mózgowych, kontynuuje badania nad nowoczesnym leczeniem tężca, historią naturalną zakażeń HIV i AIDS, lekoopornością, w tym terapii antyretrowirusowej, epidemiologią chorób pasożytniczych i tropikalnych, zakażeniem Helicobacter pylori.

Wieloletnie szkolenie zespołu wykorzystywane jest w działalności dydaktycznej. Prowadzone są zajęcia z zakresu chorób zakaźnych i pasożytniczych dla studentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii, Wydziału Ochrony Zdrowia, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców oraz szkolenia podyplomowe. Odbywają się także staże specjalizacyjne dla lekarzy chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych.

Głównym celem Kliniki jest doskonalenie metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz zapobieganie chorobom zakaźnych. W miarę możliwości podnoszony będzie standard warunków pobytu pacjentów.

Personel Kliniki stanowi doświadczony i wysoko wyspecjalizowany zespół 21 lekarzy, w tym 16 z II stopniem specjalizacji z chorób zakaźnych , wewnętrznych i gastroenterologii oraz wykwalifikowane pielęgniarki, dietetyczki i rehabilitanci. Do dyspozycji lekarzy Kliniki pozostaje nowoczesna infrastruktura diagnostyczna Szpitala, która w połączeniu z zaawansowaniem procesów medycznych pozwala na profesjonalną opiekę nad chorymi i skuteczne leczenie.

W trosce o komfort warunków pobytu, Klinika posiada 1,2 i 4 ? osobowe sale. Personel Kliniki jest kompetentny, rzetelny, życzliwy, dyspozycyjny i zawsze gotowy do udzielania pomocy, pamiętając o tym, że dobro chorego jest najwyższą wartością,.

11 000 porad udzielanych w ciągu roku
1600 hospitalizowanych rocznie
200 000 badań diagnostycznych

Telefony kontaktowe:

Dyżurka Lekarska: 424-73-48, 424-73-49, 424-73-50
Oddział Intensywnej Terapii: 424-73-45
Oddział AIDS: 424-73-54

Poradnie:
Ogólna: 424-73-60
Regionalna AIDS: 424-73-56
Medycyny Tropikalnej: 424-73-57
Hepatologiczna: 424-73-58

Pracownie:
Serologii AIDS: 424-87-70
Bakteriologiczno-Serelologiczna: 424-75-81, 424-75-84
Endoskopowa i USG: 424-73-61

Lekarze pracujący na tym oddziale

Tomasz Mach
Tomasz Mach »
ocena: 0
gastroenterolog

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy