Oddział Kliniczny II Kliniki Kardiologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-71-70

Klinika Wad Serca od swego powstania w 1969 roku kierowana była przez Profesora Tadeusza Horzelę. Od 1979 roku Klinika nosi nazwę II Kliniki Kardiologii.


W swojej bieżącej pracy Klinika zajmuje się głównie leczeniem i diagnostyką choroby wieńcowej i jej powikłań, wad serca oraz schorzeń mięśnia sercowego, a w szczególności kadiomiopatii. Klinika wykonuje większość nowoczesnych badań diagnostycznych i leczniczych w zakresie kardiologii inwazyjnej. Wśród wykonywanych zabiegów znajdują się: koronografia, cewnikowanie serca prawego i lewego, wentrykulografia, biopsja mięśnia sercowego, plastyka wieńcowa balonowa, zakładanie stentów, echokardiografia serca łącznie z badaniem dopplerowskim, echokardiograficzne próby czynnościowe, testy wysiłkowe oraz 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego.
Zespół Kliniki ma liczący się dorobek naukowy dotyczący zagadnień nadciśnienia płucnego, metabolizmu mięśnia sercowego, oceny skuteczności zabiegów PTCA i analizy czynników wpływających na występowanie restenozy po PTCA, roli ANF i GMP w układzie krążenia, zaburzeń hemodynamicznych i wyników leczenia kardiomiopatii przerostowej.

Od początku swojego istnienia Klinika prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, a Pracownia Echokardiografczna od 10 lat prowadzi szkolenia praktyczne dla lekarzy z makroregionu południowo-wschodniego.

Atutem Kliniki jest zespół osób dynamicznych, otwartych na nowe metody leczenia i techniki badawcze, wyposażonych w nowoczesny sprzęt umożliwiający wysoki poziom świadczonych usług. Klinika oferuje pacjentom najlepszą opiekę, bardzo dobre warunki pobytu w miłej i przyjaznej atmosferze. Wyjątkowe podejście do chorego doceniają pacjenci, którzy przez wiele kolejnych lat utrzymują kontakt z Kliniką.

Przyszłość Kliniki związana jest z leczeniem choroby wieńcowej, która jest najczęstszą przyczyną zgonów Polaków w wieku produkcyjnym.

W swojej pracy personel Kliniki realizuje wytyczną Światowej Organizacji Zdrowia, która brzmi: "Zdrowie jest obowiązkiem każdego Obywatela".

6 000 porad udzielanych w ciągu roku
700 hospitalizowanych rocznie
5 000 badań diagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe:

Dyżurka Lekarska: 424-71-74

Poradnie:
Przykliniczna: 424-71-76
Konsultacyjno-Lecznicza: 424-71-76
Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej: 424-71-78

Lekarze pracujący na tym oddziale

Jacek S. Dubiel
Jacek S. Dubiel »
ocena: 0
kardiolog

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy