Oddział Kliniczny I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
Szpital Uniwersytecki w Krakowie »

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena placówki: 0

Pozytywnych: 0
Neutralnych: 0
Negatywnych: 0
  • Adres:
  • 31-501 Kraków
  • ul. Kopernika 36

Opis:

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-73-00, fax 424-73-20
e-mail: mckaweck@cyf-kr.edu.pl
http://www.cm-uj.krakow.pl/kardiologia1/

Klinika Kardiologii jest ośrodkiem o ponad 30-letniej tradycji, który kontynuuje tradycje Krakowskiej Szkoły Kardiologicznej.


Klinika jest pełnoprofilową jednostką oferującą kompleksową diagnostykę i terapię obejmującą pełny zakres współczesnej kardiologii. Prowadzona diagnostyka obejmuje: leczenie choroby niedokrwiennej serca, w tym leczenie farmakologiczne i inwazyjne zawału serca, dusznicy niestabilnej, choroby nadciśnieniowej, zaburzeń rytmu serca, niewydolności krążenia, zapaleń mięśnia sercowego i wad serca.

Klinika dysponuje 37 łóżkami, w tym 7 intensywnej terapii. W obrębie jej struktury działają liczne specjalistyczne pracownie i poradnie. W ciągu roku z usług Kliniki korzysta kilka tysięcy chorych z Krakowa i regionu Polski południowej.


W pracowni Elektrofizjologii i Zaburzeń Rytmu wykonywane są badania elektrofizjologiczne z kwalifikacją chorych do zabiegów wszczepienia rozruszników serca. Chorzy po przebytym zawale mięśnia sercowego i z niewydolnością układu krążenia objęci są rehabilitacją.

W Klinice wykonuje się wysokospecjalistyczne procedury: badania koronarograficzne, przeskórną

angioplastykę tętnic wieńcowych, wszczepianie stymulatorów serca, badania elektrofizjologiczne - diagnostykę zaburzeń rytmu i przewodzenia, ocenę minutowego zużycia tlenu pomocną w rehabilitacji chorych po zawale serca jak również diagnostykę ciężkiego nadciśnienia tętniczego z wykonaniem arteriografii nerkowej.

Doskonalenie procedur leczenia stwarza korzystne warunki dla rozwoju nowych metod terapii i diagnostyki m. in. echokardiografii przezprzełykowej.Klinika prowadzi działalność dydaktyczną ze studentami Wydziału Lekarskiego - UJ oraz szkolenie podyplomowe lekarzy specjalizujących się w zakresie I i II stopnia chorób wewnętrznych i kardiologii. Uczestniczy również w realizacji programów badawczych, zarówno międzynarodowych jak i krajowych koordynowanych przez Komitet Badań Naukowych.

Konsekwencją tak szerokich zainteresowań i zakresu wykonywanych zabiegów jest zespół specjalistów dysponujący wyjątkowym zasobem doświadczeń, wykonujących swą pracę z poświęceniem i z "sercem dla serca".

14 000 porad udzielanych w ciągu roku
1 000 hospitalizowanych rocznie
14 000 badańdiagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe:

Dyżurka Lekarska: 424-73-04
Oddział Intensywnej Terapii: 424-73-03

Poradnie:
Przykliniczna: 424-73-08
Kardiologiczna: 424-73-10, 424-73-09, 424-73-11
Nadciśnienia: 424-73-12

Pracownie:
Echokardiografii: 424-71-78
Elektrofizjologii i Zaburzeń Rytmu: 424-73-14
Elektrokardiografii i Testów Wysiłkowych: 424-73-13

Lekarze pracujący na tym oddziale

Kalina Kawecka-Jaszcz
Kalina Kawecka-Jaszcz »
ocena: 0
kardiolog

Opinie  Zgłoś błąd »

Jeszcze nikt nie wypowiedział się na temat tego oddziału. Możesz być pierwszy