Ranking lekarzy


  •  
stomatolog
lek. med.
Dorota Garbas »
ocena: 2
stomatolog
Kielce
lek. med.
Michał Benedyk »
ocena: 1
stomatolog
Bydgoszcz
lek. med.
Niewińska Małgorzata »
ocena: 1
stomatolog
Bydgoszcz
lek. med.
A.Tomaszuk »
ocena: 0
stomatolog
Czeremcha
lek. med.
Freilich-Chamera »
ocena: 0
stomatolog
Szczecin
lek. med.
Hoffman-Jastrzębska »
ocena: 0
stomatolog
Szczecin
lek. med.
Jarząbkowska »
ocena: 0
stomatolog
Toruń
lek. med.
Jasińska-Kulczycka »
ocena: 0
stomatolog
Sanok
lek. med.
Knast »
ocena: 0
stomatolog
Katowice
lek. med.
LisieckiOwczarek »
ocena: 0
stomatolog
Kalisz
lek. med.
Gabineticzno-Protetyczny »
ocena: 0
stomatolog
Warszawa
lek. med.
Gabineticzno-Protetyczny »
ocena: 0
stomatolog
Wola
lek. med.
Gabineticzno-Protetyczny »
ocena: 0
stomatolog
Sosnowiec
lek. med.
Milachowska-Górzyńska »
ocena: 0
stomatolog
Toruń
lek. med.
WiśniewscyB.J. »
ocena: 0
stomatolog
Grudziądz
lek. med.
A.Żmurkiewicz »
ocena: 0
stomatolog
Gdynia
lek. med.
D.Wałęga-Bąk »
ocena: 0
stomatolog
Nowogard
lek. med.
E.Fortuna-Kawecka »
ocena: 0
stomatolog
Góra
lek. med.
E.Sokal »
ocena: 0
stomatolog
Świnoujście
lek. med.
E.Tomaszewska »
ocena: 0
stomatolog
Szczecin