Ranking lekarzy


  •  
otolaryngolog
lek. med.
Anna Szymańska-Skrzypek »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
lek. med.
Krystyna Trafna »
ocena: 0
otolaryngolog
Toruń
lek. med.
Ewa Węgrzynowska »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
lek. med.
Danuta Wieczorek-Gburzyńska »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
lek. med.
Elżbieta Wieluńska »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
dr nauk med.
P. Winiarski »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
lek. med.
Piotr Winiarski »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
lek. med.
Elżbieta Wołyniec-Zawiślak »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
lek. med.
Teresa Wójcik »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
lek. med.
Elżbieta Zająkała »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
lek. med.
Aleksander Zaleski »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz
lek. med.
Danuta Żabicka »
ocena: 0
otolaryngolog
Inowrocław
lek. med.
Aleksander Żmudziński »
ocena: 0
otolaryngolog
Bydgoszcz