Sposób na poskromienie eWUŚ!

Autor
Wypowiedź
TwójNZOZ
TwójNZOZ »

System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli eWUŚ, pozwala świadczeniodawcom, którzy wystąpią do NFZ z wnioskiem o nadanie dostępu i uzyskają kody dostępowe, sprawdzanie na podstawie numeru PESEL czy dany pacjent jest ubezpieczony. System działa od 1 stycznia i zdarza się mu sprawiać problemy. Osoby ubezpieczone pokazuje jako nieubezpieczone i odwrotnie. Można zaradzić takim figlom? Oczywiście, że można!

TwójNZOZ proponuje rozwiązanie polegające na tym, że system sam automatycznie sprawdza status ubezpieczenia oraz zapisuje kody autoryzacji wszystkich pacjentów umówionych przez kalendarz. Zatem jeśli pacjent był umówiony przynajmniej na dzień przed wizytą, to oprogramowanie w nocy automatycznie sprawdzi jego uprawnienie do otrzymania świadczenia. Informacja o tym będzie dostępna już w momencie rozpoczęcia pracy rejestracji, a odpowiednie kody autoryzacji zostaną automatycznie przekazane w comiesięcznym raporcie do NFZ.

System sprawdzi także status ubezpieczenia pacjenta na bieżąco, w przypadku jego przyjścia bez umówienia. Dodatkowo oprogramowanie automatycznie sprawdza uprawnienia pacjentów umówionych do 2 dni naprzód, dzięki czemu rejestracja otrzymuje możliwość wcześniejszego skontaktowania się z pacjentem i poproszenia go o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Na dzień dzisiejszy system eWUŚ zwraca czasem niestety informację o braku ubezpieczenia dla osób takie ubezpieczenie posiadających, więc takie rozwiązanie będzie bardzo przydatne.

Póki co, tylko nasze rozwiązanie jest najbardziej zautomatyzowane spośród wszystkich programów do zarządzania NZOZ-em, w których zaczyna pojawiać się wsparcie dla systemu eWUŚ.

Więcej na stronach: http://www.mediporta.pl/ oraz http://www.twojnzoz.pl/

2013.01.22 11:27
bluszcz
bluszcz »

Mi się zdarzyło, że kazali mi z przychodni się wracać do pracy po potwierdzenie ubezpieczenia. Wiecie dlaczego? Bo oni NIE korzystają z eWUŚ, chociaż w rejestracji i każdym gabinecie stoi jeden komputer. Nikt go nie włącza, bo po co? Maskara! XXI wiek, a oni żyją jak w średniowieczu :/

2013.01.25 09:43

Aby uczestniczyć w dyskusji w tej grupie zarejestruj się do serwisu SuperMedica i przyłącz się do tej grupy.